Brev till Smedjan från Annika Borg

Till Ewa Lindqvist Hotz Helle Klein Mattias Irving Stockholm 18 oktober 2012 Ni har skrivit en artikel med rubriken ”Konferencier för kyrkans barnmöte i rasistisk tidning”, publicerad på sajten Seglora smedja den 16 oktober 2012. I den påstås att jag har gjort en...

Domkapitlet friar Helle Klein

Stockholms stifts domkapitel har nu tagit beslut med anledning av Humanisternas anmälan av Seglora smedjas Helle Klein. Domkapitlet avfärdar anmälan och beslutar att den inte föranleder domkapitlet att vidta vidare åtgärder. ”Ärendet föredras och domkapitlet gör...

Klein får stöd av Nerikes Allehanda

Den stora Örebro-tidningen liberala Nerikes Allehanda ger sig nu in i debatten om Humanisternas anmälan av Helle Klein/Seglora smedja till Stockholms stifts domkapitel. Rubriken på huvudledaren lyder: Ateister ber kyrkan att tysta präst. Alltså: Om Helle Klein säger...

Smedjans Helle Klein svarar Domkapitlet

Det ateistiska förbundet Humanisterna har anmält Seglora smedjas Helle Klein till Domkapitlet i Stockholms stift. Om detta skriver Göran Rosenberg i Svenska dagbladet. Helle Klein/Seglora smedja hade tänkt att vänta med att offentligt avge sitt svar tills Domkapitlets...

Ingen åtgärd från Domkapitlet

Stockholms Domkapitel lämnar Anna Karin Hammars skrivelse med anledning av prästen Annika Borgs debatterande om omskärelsefrågan och hennes medverkan i en tankesmedja närstående Humanisterna utan åtgärd. Domkapitlet bedömer att Borgs agerande sker inom ramen för...