Fördjupningssöndagar

Temadagar som går på djupet

Hösten 2017

Fördjupningssöndagar hösten 2017 i Nacka kyrka

Temadagarna börjar med högmässa kl 11.00, följt av kyrklunch och föreläsning.

Fördjupningssöndagarna arrangeras i samarbete med Sensus studieförbund, Kristna studentrörelsen i Sverige,  Nacka församling och Stockholms stift.

 

Sensuslogga

 

 

Svenska kyrkan, Stockholms stift

Kristen aktivism i Hong Kong

Söndag 10 september 2017

Kristen aktivism i Hong Kong

Det fria ordet lever farligt i Hong Kong och människorättsaktivister är mycket utsatta. Chung, Nicole, Hoi och Marcus är aktiva i Hong Kongs kristna studentrörelse och kommer denna söndag till Nacka kyrka för att berätta om sitt engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter och gränsöverskridande teologi.

11.00 Högmässa Predikant: Rebecca Klitgaard Nelson (Kristna studentrörelsen). Liturger: Ewa Lindqvist-Hotz och Helle Klein

Kaffe & macka

13.00 Föreläsning: ”I Hong Kong är ojämlikheten mellan fattiga och rika omfattande. Kyrkorna är generellt konservativa och auktoritära. Som kristna studenter engagerar vi oss mot orättvisor i såväl samhälle som kyrka. Ekumenisk dialog, HBTQ- och genusfrågor står alltid på vår agenda.

Vi samverkar regionalt med Koreas och Taiwans kristna studentrörelser, liksom med feministteologer lokalt. Vi var nyligen värdar för en kurs om islamsk teologi för att rusta våra medlemmar med interreligiös kunskap och insikt.

The Christian Gender Festival är ett initiativ för att öka genusmedvetenheten inom kyrkan. Tyvärr attackeras det av evangelikala kristna och vi har skrivit – och publicerats – en hel del för att förklara vår kristna hållning för den allmänna opinionen. Vi är också med och arbetar för att internationella idrottsevenemanget Gay Games ska kunna arrangeras I Hong Kong 2022.”

14.30 Evenemanget avslutas.

Våren 2017

Fördjupningssöndagar våren 2017 i Nacka kyrka

Temadagarna börjar med högmässa kl 11.00, följt av kyrklunch och föreläsning.

Fördjupningssöndagarna arrangeras i samarbete med Sensus studieförbund, Kristna studentrörelsen i Sverige,  Nacka församling och Stockholms stift.

 

Sensuslogga

 

 

Svenska kyrkan, Stockholms stift

Luther, Lagerlöf och livsmodet – Margareta Brandby Cöster

Söndag 5 mars 2017


Luther, Lagerlöf och livsmodet – Margareta Brandby Cöster

Margareta Brandby-Cöster disputerade 2001 med avhandlingen Att uppfatta allt mänskligt – Underströmmar av luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap. I ljuset av vårens livsmod-tematik talar hon den här söndagen om Luthersk teologi och Lagerlöfs författarskap och hur det kan inspirera oss som medmänniskor, medskapare och medborgare.

11.00 Högmässa. Predikant Are Norrhava, Celebrant Ewa Lindqvist Hotz. Studenter från Kristna studentrörelsen medverkar.
12.30 Kyrkmacka
13.00 Föreläsning: Luther, Lagerlöf och livsmodet 
Margareta Brandby Cöster, teologie doktor, författare och präst. Uppföljande publiksamtal under ledning av Ewa Lindqvist Hotz.
14.30 Programmet avslutas.

 

Ulrika Knutson

Söndag 23 april 2017


Kvinnohistorien som källa till livsmod – Ulrika Knutson

År 2004 kom Ulrika Knutsons Kvinnor på gränsen till genombrott – Grupporträtt av Tidevarvets kvinnor. Den här söndagen får vi höra Ulrikas föreläsa om Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad och den kritiska och kreativa verksamhet med kristet-feministiska förtecken som där pågick mellan åren 1921–1954. Vad kan vi lära av deras arbete idag?

11.00 Högmässa. Predikant Helle Klein, Celebrant Ylva Jansson. studenter från Kristna studentrörelsen medverkar.
13.00 Föreläsning: Kvinnohistorien som källa till livsmod
Ulrika Knutson, Kulturjournalist och författare föreläser. Uppföljande publiksamtal under ledning av Helle.
14.30 Programmet avslutas.

 

Hösten 2016

Fördjupningssöndagar hösten 2016 i Nacka kyrka

 

Temadagarna börjar med högmässa kl 11.00, följt av kyrklunch och föreläsning.

 

Fördjupningssöndagarna arrangeras i samarbete med Sensus studieförbund, Nacka församling och Stockholms stift.

 

Sensuslogga

 

 

Svenska kyrkan, Stockholms stift

Söndag 18 september 2016

Påve Franciskus och kvinnorna – en kyrkohistoria i förändring?

I oktober kommer påve Franciskus till Sverige och Lutherska Världsförbundets möte i Lund. Det en ekumenisk försoningsgest av betydelse inför 2017 års reformationsminne.

Det har sagts att med Franciskus blåser förnyelsens vindar i Katolska kyrkan. Men sträcker sig denna nyorientering av traditionen också till kvinnorna?

Välkommen till ett spännande samtal om teologi, feminism, människosyn och betydelsen av kritik och kreativitet i kyrkan.

Föreläsning med Syster Madeleine Fredell OP, www.dominikansystrarna.se, med inspel av Irene Nordgren och Gert Gelotte, www.katolskvision.se.

Madeleine Fredell OP, dominikansyster och teolog, arbetar som generalsekreterare för Justitia et Pax i Stockholms Katolska Stift. Föreläser och skriver i samtidsteologiska ämnen. Hon har haft flera internationella uppdrag för sin Orden och för Justitia et Pax.

Irène Nordgren. Född katolik som brinner för reformer i Andra Vatikankonciliets anda. Krönikör i Dagens Seglora. Leg psykoterapeut.

Gert Gelotte är journalist och aktiv pensionär. Han pilgrimsvandrar, skriver ledarkrönikor åt Nerikes Allehanda, hjälper Göteborgs stift med en bok om fattiga EU-migranter samt sitter i Svenska Palestinakommitténs styrelse.

Söndag 13 november 2016

Vad kan vi hoppas på? Kristen eskatologi och den Andre

Jakob Wirén om interreligiösa perspektiv och hoppets teologi. Jakob är teologie doktor i systematisk teologi och ärkebiskopens teologiska sekreterare. I sin avhandling behandlar han hopp och framtidsförväntningar i nutida muslimsk, judisk och kristen teologi.

Fördjupningssöndagen med Jakob Wirtén ingår som en del av konferensen Livsmod – Befriande Teologiskt Forum 2016.
» Se hela programmet här

 

Våren 2016

Fördjupningssöndagar våren 2016 i Nacka kyrka

 

Temadagarna börjar med högmässa kl 11.00, följt av kyrklunch och föreläsning.

 

Fördjupningssöndagarna arrangeras i samarbete med Sensus studieförbund, Nacka församling och Stockholms stift.

 

Sensuslogga

 

 


 

Svenska kyrkan, Stockholms stift

Söndag 13 mars 2016


Religion, fred & demokrati i Burma/Myanmar – tankeväckande perspektiv för ett Sverige i ”kris”?

Det senaste halvåret har inflytelserika röster hävdat att Sverige befinner i ett krisläge, att välfärden är hotad, bland annat till följd av ett ökat flyktingmottagande. Men stämmer verkligen den negativa verklighetsbilden? Vilket tillstånd är det som etiketteras som ”kris”? Hur framstår de svenska samhällsutmaningarna ur ett globalt perspektiv?

I det här fördjupningsprogrammet får vi inspireras av pinfärska erfarenheter från ett Burma på väg mot demokrati och ta del av berättelser om kristna systrar och bröder som med religionen som verktyg verkar för fred, demokrati och mänsklig värdighet – mot alla odds.

Görel Byström Janarv är teolog och journalist med mångårig erfarenhet av religionsdialog. Är bl a initiativtagare till Sveriges hittills största kulturprojekt ”Gud har 99 namn”, med fokus på religionsdialog och främlingsnyfikenhet. Görel är chefredaktör för nättidningen Dagens Seglora och har nyligen kommit hem från Burma/Myanmar där hon haft utbildningar bl a på Myanmar Institute of Theology i Rangoon.

 

Söndag 17 april 2016


Att möta terror med ljusets rustning – teologin som motkraft mot rädslans kultur

I november 2015 skakades Paris av ännu ett terrordåd. Det försatte delar av Europa i ett undantagstillstånd. Rädsla, misstänksamhet och politiska spänningar blir ofta en omedelbar respons på våldet, starka krafter som motiverar ökad övervakning av individer och offentliga rum. Men är detta rätt väg? Och hur kan en teologi utformas för att motverka en rädslans kultur? Finns det en ljusets rustning av tro och mänskliga rättigheter som kan skydda oss? Om dessa ting handlar vårens sista fördjupningssöndag.

Susanne Wigorts Yngvesson är docent i etik och undervisar om teologi och mänskliga rättigheter vid Teologiska Högskolan Stockholm (THS). Ett av hennes forskningsprojekt rör övervakning och religion.

 

Hösten 2015

Det övergripande temat för  fördjupningssöndagarna under 2015 är Mötet med den andre – ett möte med Gud.

Vad händer med oss i mötet med den som är annorlunda, med den som bryter med majoritetens föreställningar om vad det är att tro, hoppas och älska, kort sagt vad det att vara människa?

Under årets fördjupningsdagar i Nacka vill vi från olika utgångspunkter utforska om mötet med det som är annorlunda kan öva upp vår blick för den mångfald som finns inuti oss själva och för mångfalden nedlagd i Skapelsen. Kan det finnas en gudomlig tanke bakom den myllrande mänsklighet som finns i världen?

Temadagarna börjar med högmässa kl 11.00, följt av kyrklunch och föreläsning.

 

Sensuslogga

 

Fördjupningssöndagarna arrangeras i samarbete med Sensus.

20 september 2015

Missionsbefallningen i det mångreligiösa

Kan det finnas en gudomlig tanke bakom den myllrande mänsklighet som finns i världen och i Nacka församling? Hur gör vi i så fall med missionsbefallningen i förhållande till människor av annan tro?

Medverkar gör Kajsa Ahlstrand, professor i religionshistoria vid Uppsala universitet. I

gudstjänsten predikar Ewa Lindqvist Hotz.

Programmet sker i samarbete med Sensus.

8 november 2015

Den livsviktiga tolkningen  – om religion som fredsskapande resurs

Utifrån judiska och muslimska perspektiv talar vi om tolkande teologi som religiös tradition och fredsbyggande resurs bland människor i lokala och globala sammanhang idag. Reflexionen i detta program kommer delvis att ske utifrån Guds Hus i Nacka församling, ett projekt som utvecklats ur visionen om en konkret mötesplats för att stärka enskilda och grupper som medmänniskor, medborgare och medskapare.

Medverkar gör Ute Steyer, Rabbin, Stockholms Judiska församling, Mohammad Muslim, Imam och ledare för Det yttersta trädet, Uppsala. Samtalsledare är Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz, präster i Svenska kyrkan.

I högmässan predikar Helle Klein.

Programmet sker i samarbete med Sigtunastiftelsen och Sensus.

Nacka kyrka

Busshpl Finntorp

Hitta till Nacka kyrka

Adress:
Gamla Värmdövägen 14, 131 37 Nacka
Med SL: från Slussen kan du ta buss 409-411, 413-414, 420 och 422 till hållplats Finntorp.