Om Seglora smedja

Om stiftelsen och personerna bakom
I Seglora smedja bedriver vi opinions- och folkbildning i skärningspunkten mellan det samhälleliga och existentiella. Seglora smedja är en mötesplats som vill bidra till att förnya och fördjupa teologi och religiösa uttryck i kyrka och samhälle. För oss är dialogen mellan religioner och kulturer viktig. I smedjan vill vi värna det modiga, icke- färdiga tänkandet.

Seglora smedja är en oberoende röst som verkar i kritisk solidaritet med Svenska kyrkan. Vi vill inspirera medarbetare i stift och församlingar och uppmuntra till både tanke och handling. Det är vårt sätt att värna Svenska kyrkans öppna folkrörelseidentitet.

Seglora smedja grundades av Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz i november 2008.

Helle Klein

Grundare och konstnärlig ledare

Ewa Linqvist Hotz

Grundare och konstnärlig ledare

Styrelsen för Seglora smedja

Seglora smedjas styrelse sammanträder vid fyra tillfällen per år. Styrelsens uppdrag är att bevaka att smedjans verksamhet sker i enlighet med stiftelsens förordnande/stadgar.

Ewa Lindqvist Hotz (ordförande)

Alice Braun 

Elias Lomfors Carlberg är samordnare för Sveriges interreligiösa råd. Försöker lära sig om världen och historien på sin fritid. Tidigare har han arbetat på Fryshuset med religionsdialog samt ledarskap.

Hans-Cristian Nyström (vice ordförande) präst i Oscars församling, tjugo år som präst.

Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.

Angelica Karlsson är journalist och jobbar som nyhetsreporter sedan 10 år tillbaka. Medlem i Svenska kyrkan.

Mats Bernerstedt är konsult i Uppdrag Rörelse AB, med inriktning på organisation, styrning och ledning för civilsamhällets organisationer.

Ylva Jansson prästvigdes 1999 och arbetar sedan fem år som komminister i Nacka församling.

Anna Bohlin fil. dr i litteraturvetenskap, arbetar nu som lektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet och forskar om Fredrika Bremer, kvinnorörelse och religion i litteratur.

Are Norrhava är prästkandidat. Han är verksam som föreläsare och undervisar i kristen djupmeditation.

Stiftelsen Seglora smedja

Stiftelsen Seglora smedja är en tankesmedja för teologisk och samhällelig reflexion.

Stiftelsen är fristående, men vill verka i kritisk solidaritet med Svenska kyrkan. Dess anda är dialogisk, kontextuell och demokratisk.

r

Upprop Yes we can!

I samband med stiftelsens grundande publicerades ett insamlingsupprop som också är insamlingsstiftelsens urkund.

» Insamlingsupprop Yes we can 081106 (pdf-fil)

i

Stadgar

Stiftelseförordnande för Insamlingsstiftelsen Seglora smedja

» Stadgar (pdf-fil)