Angelica Karlsson skriver idag om de rättsvidriga omständigheter som råder i svensk psykiatri där unga tjejer utsätts för tortyrliknande tvångsåtgärder. – Personer som vanvårdats inom rättspsykiatrin borde få rätt till ersättning och upprättelse, menar Angelica och hänvisar till den nyutgivna boken Slutstation rättspsyk.

För två år sedan skrev jag en debattartikel på Seglora smedja om tortyr i Sverige. Den handlar om hur unga psykiskt sköra tjejer blir inlåsta på rättspsyk tillsammans med grova våldsbrottslingar trots att de inte begått något brott. Där blir de utsatta för upprepade tvångsåtgärder som varken har lagligt stöd eller är evidensbaserade. På TV kunde vi höra tjejer berätta om hur de efter självmordsförsök blivit fastlåsta i tvångshandskar istället för att någon höll deras hand.

I dag släpps en bok som heter Slutstation rättspsyk (Natur & Kultur), som avslöjar att det inte handlade om enskilda fall i medierapporteringen utan om ett systematiskt användande av olagliga tortyrliknande metoder. Tvångsåtgärderna har dessutom inte enbart använts för att skydda tjejerna från självskadehandlingar utan också som en konsekvens och bestraffning. Självmordsförsök kan exempelvis resultera i att patienten dagen efter blir isolerad i ett fönsterlöst kalt rum – ibland så länge som flera dagar.

Författarna Sofia Åkerman och Thérèse Eriksson har under många år kämpat för att tjejer som lider av allvarliga självskadebeteenden och ätstörningar ska få kunna få hjälp på andra håll än inom rättspsyk. Deras bok Slutstation rättspsyk bygger på ett stort antal intervjuer med personer som varit patienter inom rättspsykiatrin samt på kontakter med de makthavare som är ytterst ansvariga för tjejernas vård.

I P1 Morgon bekräftar chefen för Socialstyrelsens tillsynsenhet Per-Anders Sunesson att de har upptäckt direkt olämpliga och tortyrliknande bestraffningsmetoder på rättspsykiatriska kliniker – men att de omedelbart förbjudit dem. I Slutstation rättspsyk skriver dock författarna att Socialstyrelsens tillsynsenhet har känt till problemet länge utan att ingripa

Sammanlagt ska åtta rapporter som skickats till tillsynsenheten från kliniken i Sundsvall ha nämnt olagliga metoder – trots det har ingenting gjorts. Det var först när media uppmärksammade vanvården som ett förbud kom till stånd. Genom kontakt med tjejer som sitter inlåsta på rättspsykiatriska kliniker vet dock Sofia Åkerman och Thérèse Eriksson att olagliga tvångsmedel fortfarande används.

Icke dömda personer ska inte låsas in på rättspsyk, eller i fängelse. Genom att samhället placerar svårt sjuka unga tjejer tillsammans med grova brottslingar utsätter de dem för övergrepp och för risker. Det finns dokumentation som visar att flera av tjejerna blivit utsatta för misshandel och sexuella trakasserier.

Precis som i vanvårdsutredningen som gäller övergrepp i den sociala barnavården under 1900-talet borde tvångsomhändertagna personer som vanvårdats inom rättspsykiatrin få upprättelse och ersättning. Det är en skam för Sverige unga sjuka personer under 2000-talet systematiskt utsätts för tortyr av samhället.

Angelica Karlsson