I en krönika i Dagen menar Marcus Birro att vi måste ”renodla vår relation med Gud” och sluta ”lalla” med vår kristendom. Av det härleder han att vi behöver en hårdare kritik mot aborträttigheten och en hårdare kritik mot dödshjälp. Isak Gerson, styrelsemedlem i Kristna Studentrörelsen, menar att ett så snävt perspektiv på vad en kristendom tagen på allvar innebär är problematisk.

Jag tror att ett visst maktperspektiv saknas i Birros text. För det första, det finns ingen otolkad tolkning av bibeln. Ingen. Inte ens Birros tolkning av bibeln är någon slags råmaterial.

Det andra då, vem har tolkat den bibelsyn Birro och många reaktionära står för? Sedan 325 (Kyrkomötet i Nicaea) har det varit rika (och ofta vita) män. Med sitt tolkningsföreträde har de i över tusen ord lyckats etablera ett paradigm av vilken bibeltolkning det är som är mest äkta. Alla andra bibeltolkningar har sedan dess behövts jämföras med just deras bibeltolkning. Det är det som är hela anledningen till att vi tycker att sexistiska och reaktionära högerbudskap står för någon sorts originaltolkning av bibeln.

Det tredje, finns det någon sanning i deras tolkning? Faktum är att ickeheterosexualitet nämns otroligt lite i bibeln. Det nämns extremt sparsamt, och när det nämns är det oftast dunkelt formulerat. Vad som nämns nästan lika lite är heterosexualitet. Faktum är att Gud enligt bibeln tycker väldigt lite om vår sexualitet. Det finns viss grund att tro att Gud enligt bibeln inte vill att vi ligger med våra familjemedlemmar. Det verkar också vara så att Gud enligt bibeln tycker att det är rätt coolt att Jesus föddes av en oskuld. Men det verkar vara ganska reserverat för just Jesus. Abort är inte något som bibeln nämner så ofta.

Jag har försökt hitta bibeldiskussionen om abort. Efter lite googlande märker jag att nästan alla hänvisar till antingen det gammaltestamentliga budet ”Du skall icke döda” (vilket ju är en ganska bra regel, men knappast vägleder oss i abortfrågan. Andra hänvisar till ett annat gammaltestamentlig stycke om att man inte ska misshandla kvinnor så att man dödar deras foster (också en bra regel, tycker jag). Det tredje man hänvisar till är en psalm som säger ”Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.”. Det är ju knappast heller något argument för en abortfientlig politik.

Vad som däremot nämns väldigt ofta i bibeln är kampen mot fattigdom, kampen mot orättvisor, kampen mot exploatering och orättvisa hierarkier. Det är ett genomgående budskap i hela Jesu ord, liv och gärning. Jesus var ju ändå en rebell i ett krigiskt och orättvist land. Han kritiserade också hur sökandet efter pengar var så mycket högre prioriterat än kärleken till medmänniskor. Det är knappast något man kan se i praktiken hos kristdemokrater som Birro. Varför väljer de att undvika så stora delar av bibeln? Är det för att de skulle stå för någon mer otolkad version av bibeln? Knappast. Det är för att de delar den tolkning av bibeln som gått från rik man till rik man över tusentals av år.

Att läsa bibeln är bra. Men att läsa den helt okritiskt, och tro att man inte lever i en tvåtusenårig tradition av problematisk bibeltolkning är nästan självmord. Att dessutom tro att en bibel med över 70 olika böcker, skriven av mängder av olika författare alla skulle representera någon slags enhetlig och absolut tro är sämre. Man kan inte samtidigt mena att både moseböckerna, någon av de många böckerna av Jesus och de olika breven – som alla har olika författare, alla skulle representera någon slags enhetlig urkristendom. Självklart måste man vara kritisk.

Jag tar min tro på allvar. Det är just därför jag kämpar för livets värde. I kampen för livets värde kämpar jag för en nationell och internationell politik som ger alla en bra vård och mat för dagen. Jag kämpar för att få stopp för förtrycket och mördandet av boskapsdjur. Jag kämpar mot krig och ockupationer. Det är att ta livets värde på allvar. Jag tror också på den rättvisa och rättfärdighet som predikas i bibeln, av Jesus. Därför kämpar jag mot klassamhället. Därför kämpar jag mot att folk kan göra sig rika på andras arbete. Därför kämpar jag mot ett samhälle som ser ner på folk och behandlar folk sämre för att de inte är ljushyade, rika, välutbildade och heterosexuella cis-män. Om fler kristdemokrater (som Birro) skulle lyssna på Jesus kanske de skulle byta parti.

Isak Gerson

Artikeln publicerades ursprungligen på Copyisright.se.