Teologiska högskolan och Seglora smedja arrangerar med stöd av Bilda och Stockholms stift ett halvdagsseminarium för studenter, präster och diakoner på temat om religionfrihetens gränser och religionskritikens bakgator. Bakgrunden är de hätska debatter som förs i medierna om slöjan i offentligheten, omskärelsen av pojkar, muhammedkarikatyrer mm.

Program och info.:

Seminariet ”Religionskritikens bakgator” hålls på Teologiska högskolan i Bromma måndag 16 april kl.13.30-18.30. Föranmälan krävs.

13.30 Inledning av seminariet

Owe Kennerberg, rektor och Jayne Svenungsson, forskare och lärare vid THS

13.45 Panel: Religionsfriheten utmanar både troende och sekulära

Medverkan: Susanne Wigorts Yngvesson, Göran Gunner, Per Wirtén, Othman Al Tawalbeh

15.00 Kaffe

15.30 Panel: Kyrkan, juden och muslimen – om stereotypiseringar i historia och samtid

Medverkan: Ewa Lindqvist Hotz, Mikael Mogren, Irene Nordgren, Anders Jonåker

17.00 Panel: Media, demokrati och religionsfrihet

Medverkan: Bengt Kristensson Uggla, Göran Rosenberg, Helle Klein, Eva Ekselius

18.15 Avslutande reflexion

Bo Larsson, stiftsprost

Praktiskt

Seminariet äger rum vid Teologiska Högskolan i Stockholm. För vägbeskrivning, se www.ths.se.

Seminariet är i första hand tänkt för studenter vid THS, präster och diakoner i Svenska kyrkan men andra är i mån av plats också välkomna. Det är avgiftsfritt, men föranmälan ska göras till sophia.tonneman@ths.se.