Bara några veckor efter Utöya-tragedin utbryter en så kallad identitetsdebatt i Kyrkans tidning som pågått hela hösten och efter årsskiftet med olika vinklar. Seglora smedjas Helle Klein skriver om detta i sin kolumn i Kyrkans tidning i dag. Men hela hennes kolumn har inte publicerats för tidningens chefredaktör ville inte att fakta gällande en av de tongivande debattörernas kopplingar till Sverigedemokraterna skulle redovisas för läsarna.

I dag skriver jag en kolumn i Kyrkans tidning. Sedan i höstas medarbetar jag som fri skribent på ledarsidan i KT. Denna gång är min kolumn dock kraftigt beskuren. Chefredaktör Anders Ahlberg vill inte att hans läsare skulle upplysas om i vilken politisk kontext en av de tongivande debattörerna i den så kallade identitetsdebatten verkar.

Så här står det i dagens tryckta version av min kolumn: En annan undertecknare är prästen Helena Edlund, flitig debattör i denna tidning. Edlund tycks gilla upprop – tidigare har hon undertecknat upprop som startats av Sverigedemokraten Kent Ekeroth, en av de mest hätska anti-muslimska debattörerna. Budskapet är att mångkulturalismen måste stoppas och det svenska värnas.

Efter detta stycke skulle det också ha stått: Prästen Edlund var för övrigt ackrediterad som journalist under Almedalsveckan – för SD-TV. Bland hennes vänner på facebook finns det övre ledarskiktet i Sverigedemokraterna inklusive deras politiska sekreterare.

Jag tillåts nämna att prästen och debattören Helena Edlund har skrivit under upprop som startats av Kent Ekeroth välkänd Sverigedemokrat och anti-muslimsk kampanjarbetare. Men meningarna som belyser att Edlund inte bara skriver under upprop utan har betydligt närmre kopplingar än så till Sverigedemokraterna får inte förekomma. Nej då rycker chefredaktör Ahlberg in med saxen och klipper bort stycket.

I en lång mejlväxling mellan honom och mig framkommer inte ett enda förnuftigt skäl till varför saklig information, inga personpåhopp eller illasinnade rykten, om just prästen och debattören Helena Edlund inte får publiceras. I Kyrkans tidning förekommer ju titt som tätt påhopp på debattörer, ibland både osakliga och hätska vilket jag själv fått känna på under årens lopp. Det vore bättre om chefredaktören höll efter sådana olustigheter än medverkade till att sanningen om vilka krafter som bildar opinion på debattplats i hans tidning inte kommer fram.

Helena Edlund har själv valt att agera i offentligheten och hon döljer inte sin vurm för SD:s kamp mot mångkulturalism och muslimer. Att detta inte kan komma Kyrkans tidnings läsare till del är sannerligen anmärkningsvärt.

I går satt Kyrkans tidning och Berling Press i  framtidsseminarium för att diskutera hur tidningen ska se ut i framtiden. Det vore kanske på sin plats att ordna ett samtidsseminarium och fundera över tidningens roll i dag?

Helle Klein

Ps. Seglora smedja kommer att fortsätta berätta om den så kallade identitetsdebatten och aktörerna bakom.

UPPDATERAT: Kyrkans tidning gjorde sen en nyhetsartikel på bråket mellan mig och KT:s chefredaktör. Jag noterar att han kallar mig ”polemiskt proffs”. Man skulle kunna kalla det vanlig grävande journalistik – sånt som KT borde ägna sig åt istället för att förhindra fakta. Jag noterar också de hatiska kommentarer med rena falsarierna om min person som Ahlberg gladeligen släpper igenom i Kyrkans tidning på nätet. Hans publicistiska etik ger jag inte mycket för.

UPPDATERAT IGEN: Branschpressen har nu också skrivit om det hela – läs Medievärlden här.