Allt sedan i torsdags förra veckan har debattens vågor gått höga här på Smedjan och i andra medier – angående vår granskning av den så kallade identitetsdebatten i kyrkan och dess kopplingar till främlingsfientliga krafter. Vi gör här en sammanfattning med länkar till en del av allt som skrivits.

Det har nu gått en vecka sedan Seglora smedjas Helle Klein skrev en kolumn för Kyrkans tidning vars chefredaktör beslutade sig för att stryka ned väsentliga upplysningar om en av de tongivande debattörerna i hans tidning, detta att hon har starka kopplingar till Sverigedemokraterna. Det blev ett rejält meningsutbyte om detta. Branschpressen skrev om bråket mellan chefredaktörerna Klein och Ahlberg.

Samtidigt fylldes nätkommentarerna i Kyrkans tidning av hätska påhopp och falsarier om Helle Klein som person. Om detta skrev Helle en krönika publicerad här på Smedjan. Trycket ökade mot Kyrkans tidning och i tisdags eftermiddag beslutade chefredaktör Anders Ahlberg att ändra sin policy för nätkommentarer och införa förhandsmoderering. Ett beslut som hyllades av många, bland annat Seglora smedja. Medievärlden skrev också om detta.

I samband med diskussionen om Helles kolumn i Kyrkans tidning publicerade Seglora smedja en granskning av den så kallade identitetsdebatten – om kyrkan i det mångkulturella samhället – som bara några veckor efter Utöya startade i Kyrkans tidning – Slaget om identiteten inte så oskyldigt. Vi visade på den stundtals grumliga argumentation som företrädare för Kristen Opinion uppvisat i sin blogg under hösten. Det blev en rejäl debatt både här hos oss men också i bloggar och tidningar. Kristen Opinion svarade: Den kristna friheten.

Journalisten och författaren Per Wirtén skrev om ”Kulturkriget i kyrkan” och Dagens Arena hänvisade till Seglora smedja på ledarplats. Västerviks-tidningens politiska redaktör, Ola Mårtensson, skrev på ledarplats om ”vänstersmederna” och försökte nagla fast Smedjans granskning partipolitiskt, något som flera debattörerhögerkanten gjort. Dessa aggressiva högerdebattörer uppmanar också folk att vägra ge kollekt till Seglora smedja nu på söndag då halva Stockholms stiftskollekt tillfaller Smedjan. Kollektvägran drev redan Kristen Opinions och Dalarös kyrkoherde Christer Hugo i förra numret av Kyrkans tidning.

Vi skrev en text där vi undrade om det verkligen var så att borgerligheten ansåg att det är ett vänsterprojekt att stå upp mot främlingsfientlighet, islamofobi och antisemitism – Värna det mänskliga, allas vårt ansvar. På detta svarade Sofia församlings kyrkoherde Hans Ulfvebrand tillika ledamot i kyrkomötet för Moderaterna och skrev att debatten om identiteten inte handlar om partipolitik utan om teologi. För honom var det självklart att stödja rörelser i kyrkan som vill göra teologi ”i världen”: Bevare oss från det auktoritära tänkandet.

Teologifestivalens Anna Karin Hammar, stiftsadjunkt i Uppsala och doktor i teologi skrev om ”Politik och hermeneutik”.

Och på högerextrema sajter som exempelvis Flashback häcklades Seglora smedja för sin kamp mot främlingsfientliga strömningar i kyrka och samhälle.

Det är i sammandrag den senaste veckans uppmärksammade kyrkdebatt. Om detta kan inte en rad läsas i senaste numret av Kyrkans tidning. Tidningen berättar varken om bråket om Kleins klippta kolumn eller om Seglora smedjas granskning. Inte heller berättar man för sina läsare av papperstidningen att man beslutat ta näthatet på allvar och införa förhandsmoderering.

En sak är uppenbar, det behövs fler arenor än bara Kyrkans tidning för att spegla debatten i vår kyrka. Seglora smedja är en liten aktör i sammanhanget men den senaste veckan har vi haft över 6000 läsare på vår sajt. Seglora smedja är en tankesmedja som funnits i tre år i kyrkans närhet. Vi ordnar konferenser, utbildningar, temasöndagar och filosoficirklar. (Här kan du läsa mer om våra verksamheter) Vi ger ut böcker och vi driver denna nättidning.

På söndag har du möjlighet att ge kollekt som stöd till allt det vi gör i vår smedja som handlar om att göra teologi i vår tid- i skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Och framförallt värna det djupast mänskliga i en tid när det blåser kalla vindar i Europa.

Seglora smedja