Petter Zachrisson är teologistuderande och engagerad i frågor kring tro och hbtq-personers erfarenheter inom kyrkan och utanför, samt vikten att låta varje människa söka sin egen identitet, politiskt, sexuellt-kroppsligt och religiöst. Han skriver idag om farorna med förenklade resonemang om minoritetsgrupper i samhället.

Jag funderar över nyhumanismen, religionskritik och intolerans. Fram till år 2000 när statskyrkan upphörde existera, hade den sekulära ateismen en självklar roll med Svenska Kyrkan som motpart, efter skilsmässan kyrka-stat uppstod ett fenomen som sker över hela Europa. En nyateism breder ut sig som gör kulturell och religiös pluralism till sin nya angreppspunkt.

Fd Human-etiska förbundet som haft sin självklara antagonist i statskyrkan började efter år 2000 istället att positionera sig mot den nya pluralism som vi erfar idag, mot etiska och religiösa minoriteter i Sverige. Istället för att medverka för integration verkar ideologin snarare gå ut på assimilation. Begrepp som religion ställs mot rationalitet, den senare som den självklara storhet som speglar det som uppfattas som kärnan i svensk demokrati. Det som är allvarligt ur demokratisk synvinkel är sättet debatten drivs på som snarare visar på intolerans mot det/dem som upplevs främmande i vårt svenska samhälle.

Oftast tar manliga svenskfödda akademiker ställning mot muslimska kvinnor som driver frågor om rätten att bära huvudsjal, hävda sin identitet – och de männen anför paradoxalt nog jämställdhet och antifeminism som argument mot kvinnors egna krav på att bära slöja. När en muslimsk man inte vill ta sin arbetsgivare i handen utmålas hela gruppen muslimer som sexistiska och inskränkta (Islam som medeltida) i media.

I den senaste religionskritiska debatten används FNs barnkonvention som en murbräcka mot manlig omskärelse av barn. I debatten blandas begreppet omskärelse ihop med könsstympning på ett slarvigt och skrämmande sätt. Som vanligt är det svenska akademiker och tyckare som gör sig till företrädare för den andre, för de ifrågasatta religiösa grupperna. Resultat blir att ytterligare ett hinder läggs på immigranter och minoriteter – ett nytt trappsteg – som visar på de icke-svenska gruppernas utanförskap.

Två krafter framträder idag som speglar en nygammal totalitär ideologi, Sverigedemokraterna som vill återinföra statskyrkan och nyateismen som ser allt vad religion är som en styggelse. Det paradoxala i denna nygamla xenofobiska ideologi är att motsatserna religion – rationalitet blir till varandras likar som totalitära ideologier. Det är skrämmande att se hur Humanisterna och nyateismen spelar högerextrema grupper i händerna genom att gödsla fördomar och föra en ofta förenklad debatt. SD behöver inte längre driva frågor mot ett pluralistiskt samhälle, det gör nyatestisterna åt dem. Gränser och värderingar suddas ut i debatten och kritik bemöts inte med reflektion och sakargument utan med anklagelser om personangrepp.

Under efterkrigstiden var Sverige expert på att förkunna hur resten av världen skulle leva, nu flyttas arenan till vår hemmaplan och det är hög tid för självrannsakan. Man kan tycka att det är en metadebatt när personer som Annika Borg och Christer Sturmark äter upp så mycket mediautrymme, men minnet av hur totalitära ideologier växte fram under 1900-talet som ledde fram till folkmord och förtryck får aldrig glömmas bort.

Petter Zachrisson
Teol.stud.