Behovet av flera röster i debatten om religion och samtid är större än på länge. Kyrkans tidnings märkliga agerande gör det uppenbart att det är dags för fler arenor för debatt inom kyrkan. Dags att skapa Dagens Seglora.

Det har stormat en del i kyrkdebatten, där Kyrkans tidning och Seglora smedja är huvudaktörer. I stället för att låta Helle Klein skriva om kopplingarna mellan en av Kyrkans tidnings ledande debattörer och Sverigedemokraterna strök KT:s chefredaktör Anders Ahlberg i hennes kolumn. Helle berättade om detta här på Smedjan. Några dagar därefter meddelade Ahlberg att Seglora smedja nu var konkurrent till Kyrkans tidning och därför får Klein inte längre skriva kolumner i hans tidning. (Här är en sammanfattning av två veckors debatt)

Det är anmärkningsvärt att kyrkans ENDA tidning stämplar vissa röster i kyrkan som konkurrenter. Seglora smedja har aldrig sett sig som konkurrent däremot som komplement. Den senaste tiden har dock visat att det behövs större mångfald inom kyrkpressen. Det duger inte för en stor bred folkkyrka att bara låta en enda tidning sätta agendan i den teologiska och kyrkliga debatten.

Seglora smedjas nätsajt har funnits i tre år. Det är i grunden ett bloggverktyg men vi har allteftersom utvecklats mer till att bli en nättidning. Från att från början ha haft cirka 50 läsare om dagen har vi med den senaste tidens uppmärksamhet fått över tusen läsare per dag.

Så här långt har vi inte haft resurser att skapa en större redaktion, arvodera skribenter eller ordna med annonsförsäljning. Men med ditt stöd kan det bli annorlunda. I Seglora smedja vet vi att vi inte är ensamma om att se det akuta behovet av alternativa röster och arenor för debatt om angelägna frågor om religion och samtid. Vi har därför bestämt oss för att skapa Dagens Seglora – en dagstidning på nätet med dagliga ledare, nyhetsuppdateringar, krönikor och debatt.

För detta krävs att vi skaffar oss en bättre publiceringsplattform. Vi har just nu inte resurserna men startar idag en kampanj för den som vill stödja idén om en Dagens Seglora. Stora såväl som små bidrag är mycket välkomna.

Vi hoppas att du vill vara med och säkra mångfalden av röster i kyrka och samhälle!

Ge ditt bidrag här: http://seglorasmedja.se/en-rost-till/

Ewa Lindqvist Hotz, Mattias Irving och Helle Klein