När bloggen Kristen Opinion och dess präster lyfter fram antisemiter och islamofober är det dags att reagera, menar Seglora smedja.

Vi har med stigande förvåning följt bloggen Kristen Opinions utveckling under våren. De varningstecken som vi kunde skönja i vår granskning i februari har nu, tre månader senare, tyvärr blivit allt tydligare. Vi frågar oss, när är anständighetens gräns nådd?

Den medialt kända prästen och Sensus-medarbetaren Annika Borg lyfte nyligen fram den ökände debattören Mohamed Omar i sin diskussion om imamers ansvar i Sverige. Sedan Omar gjort avbön från Islamismen är han tydligen välkommen in i värmen igen enligt Borg, fastän han inte på något sätt har backat från sina många antijudiska uttalanden och aktiviteter.

Omar var tidigare en uppskattad deltagare i det offentliga samtalet, men 2009 bytte han fot och kom ut som radikal islamist och antisemit. Sedan dess har hans blogg varit ett viktigt nav för svenskt hat mot judar och judendomen. Konspirationsteorier och hätska angrepp har avlöst varandra. Den mycket kontroversiella och antisionistiske Lars Adelskogh (som enligt historikern Rasmus Fleischer var en av de drivande krafterna bakom den nazistiska sajten Metapedia) är en återkommande gästskribent. För bara två veckor sedan publicerades han igen på Omars blogg med en lång utläggning om judars historiska ondska. Omar samarbetar även med bland andra antisemiten Ahmed Rami, vars Radio Islam har publicerat listor på svenskar med judisk bakgrund, som flitigt används av nazister.

Vi bekymras över att de verksamma präster och den kyrkoherde som driver Kristen Opinion uppvisar en sådan oförmåga att se de större sammanhangen. Enskilda sympatiska citat kan de flesta prestera, men en hederlig samhällsdebattör vet att sätta dem i ett större sammanhang. Att okritiskt lyfta fram Mohamed Omar i en debatt mot Islam är häpnadsväckande och potentiellt farligt. Därmed ger Kristen Opinion legitimitet åt främlingsfientlighet.

Vi har också tidigare skrivit om bloggens uttalade stöd för sverigedemokraten och prästen Helena Edlund. Detta stöd har förstärkts när de nu på sin nystartade debattsajt ”Churchmill” väljer att publicera de artiklar av Edlund som inte Kyrkans Tidning ville publicera under den pågående identitetsdebatten (tidningen publicerade flera inlägg av Edlund). På bloggen gör de återkommande reklam för Edlunds artiklar och tar henne i försvar gentemot Kyrkans Tidning, som de menar har ”censurerat” Edlund.

En ordinarie ledamot i Pressens Opinionsnämnd som Annika Borg har givetvis klart för sig vad ordet censur betyder. Det är inget som en tidningsredaktion ägnar sig åt när de gör sina publicistiska överväganden, utan något som en överhög stat bedriver mot sina medborgare. Genom att ändå använda ordet censur haussar man medvetet Edlunds underdogposition, trots att denna SD-debattör redan var den som synts mest och hade satt agendan för identitetsdebatten i Kyrkans Tidning.

Skulle Kristen Opinion publicera en artikel från vem som helst på sin sajt? Det tror vi faktiskt inte. En publicering skänker inte bara legitimitet åt en enskild åsikt, utan liksom i fallet med Mohamed Omar ovan skänker den även legitimitet till individen som framför dem. Bloggen sänder ut en tydlig signal om att Edlund skulle vara en debattör att ta på allvar. De menar till och med att Kyrkans Tidning ska kritiseras för att de inte släppt fram allt som Edlund velat få publicerat.

Kristen Opinion deltar därmed i det stora restaureringsarbete av den sverigedemokratiska ideologin som en gång inleddes av Jimmie Åkesson och hans klick av försvurna. Detta parti, vars putsade, civiliserade fasader ständigt spricker, söker med ljus och lykta efter nya vägar in i de fina salongerna, och deras främsta vapen har alltid varit offerstämpeln och de inlindade formuleringarna. Dessa metoder har prästen och SD-aktivisten Helena Edlund nyttjat flitigt i sina artiklar, och nu får denna högerextrema strategi alltså draghjälp från prästerna Annika Borg, Johanna Andersson och Christer Hugo. Det är djupt bekymmersamt.

Vi måste som kyrka göra allt som står i vår makt för att inte delta i normaliseringen av de bruna krafter som växer i styrka i dagens Europa. Kristenhetens och Svenska kyrkans tveksamma historia vad gäller antisemitism och grumlig nationalism gör att vi har än större ansvar i dag att tydligt ta avstånd från allt vad antisemitism, islamofobi och främlingsfientlighet heter. Det kräver att vi vågar lyfta blicken från det specifika och se det större sammanhanget.

Våra handlingar och de debatter vi väljer att driva får oundvikligen konsekvenser. Detta vill tyvärr inte Kristen Opinion kännas vid – istället bemöter de nu alla sina kritiker med retoriska anklagelser om nätmobbning och censur. Utifrån det ofta nedlåtande och tillspetsade språkbruket är det uppenbart att det inte finns någon verklig vilja till dialog: Agendan är istället att skandera det egna budskapet om Islams förkastlighet med alla till buds stående medel.

Seglora smedja undviker av princip att gå i polemik med debattörer som ägnar sig åt personangrepp och förklenande retorik. Därför har vi valt att lämna Kristen Opinions ständiga hackande på Seglora smedja därhän. Men när antisemiter och islamofober ges utrymme och hålls fram som föredömen, då är anständighetens gräns nådd. Fler än vi borde reagera.

Seglora smedja