”Svenska kyrkans linje…är att försvara religionsfriheten, engagera sig för insiktsfull religionskritik och att avvisa lagstiftning mot religiöst motiverad omskärelse av pojkar”, skriver ärkebiskop Anders Wejryd och chefsteologen Cristina Grenholm i Kyrkans tidning. Det är inte en dag för tidigt att kyrkans högsta ledning lägger sig i debatten om religion och mångkultur som pågått länge.

I dagens nummer av Kyrkans tidning besvarar vi de tre så kallade granskare som skrev ett inlägg i förra veckans KT – Vi räds inte granskning. I vårt svar avslutar vi med att hålla med debattörerna om det bekymmersamma med kyrkoledningens tystnad. Roligt nog blir vi bönhörda direkt för i samma nummer av Kyrkans tidning skriver ärkebiskop Anders Wejryd och chefsteologen Cristina Grenholm ett försvar för öppenhetens kyrka i det mångkulturella samhället – Mångfald som gåva och ansvar. Äntligen!

Wejryd/Grenholm skriver visserligen med kyrkiskans signum, inlindat och balanserat intill otydlighetens gräns, men ändå är debattartikeln ett uttryck för att Svenska kyrkans högsta ledning värnar en kritisk och självkritisk religionsdebatt, uppmanar kyrkans folk att hålla emot främlingsfientliga krafter och inte anser förbud mot omskärelse av pojkar vara förenligt med religionsfriheten.

De varnar för den ”normaliserade främlingsfientligheten” och skriver:

”Om vi låter olämpliga kommentarer om till exempel judar och muslimer passera vid kaffebordet, bidrar vi till att acceptera omotiverad kritik mot sådant som kanske inte ens känns främmande, men som genom ironi eller klichéer görs annorlunda.”

Nu är det ju inte bara vid kaffeborden runtom i kyrkan som stereotyper om judar och muslimer kan förekomma utan också i den offentliga debatten liksom i teologiska hållningar. Den så kallade Imam-debatten rasade förra våren, sen i höstas kom identitetsdebatten som startades av en präst med starka kopplingar till Sverigedemokraterna och så i julas bröt den sk omskärelsedebatten ut.

Det är inte en dag för tidigt att ärkebiskopen nu tar ton i kyrkans egen tidning som läses av kyrkfolket. Sen vore det bra om kyrkoledningen tydliggjorde vikten av att ta upp kampen mot främlingsfientligheten också i den offentliga debatten utanför KT. För det är som Maria Küchen skriver på ledarplats i KT:

”Att inte ta avstånd från SD, är att inte ta avstånd från en människosyn som strider mot kärnan i det kristna credot. Att inse detta är inte politik, det är teologi.”

Seglora smedja