I dag på Världsflyktingdagen finns anledning att oroas över den växande främlingsfientligheten. Seglora smedjas debatt med Kyrkans tidning i vintras handlade om vårt avslöjande av främlingsfientliga krafters kidnappning av debatten om kyrkans förhållande till Islam. Efter det förklarade KT:s chefredaktör att Seglora smedja är en konkurrent. Under knappt fyra månader har Kyrkans tidning därefter publicerat 25 negativa artiklar om Seglora smedja. Det är inte rimligt.

I dag är det Världsflyktingdagen. Kyrkor och MR-organisationer runtom i Europa lyfter fram de flyktingar vars liv gått förlorat i syfte att peka på de dödliga konsekvenser en allt hårdare flyktingpolitik leder till.Enligt UNHCR har 1500 dödsfall dokumenterats bland flyktingar på Medelhavet. Det är fler än någonsin tidigare. Berättelserna om döda kroppar som flyter iland vid kusterna i sydeuropa är kusliga berättelser om gränssättandets tragedi.

Mångas tankar går också till Syrien där det råder fullt inbördeskrig. Över 10.000 människor har hittills dödats. Enligt UNHCR har cirka 80.000 syrier redan begett sig av. De allra flesta flyr till Jordanien, Libanon och Turkiet.  Svenska migrationsverket har tack och lov beslutat att samtliga asylsökande syrier kommer att få uppehållstillstånd på grund av den extremt allvarliga situationen.

Det fick den högerextrema och SD närstående sajten Avpixlat att utropa: Nu kommer syrierna.

Så här på Världsflyktingdagen finns anledning att uppmärksamma den växande främlingsfientligheten. Antisemitismen, islamofobin och antiziganismen marscherar gatorna i Europa. I spåren av finans- och eurokris lockar än en gång det auktoritära. Fascismens våldsamma konsekvenser tar sig uttryck i hatbrott och våld mot romer, judar och muslimer.

Seglora smedja har under denna vinter och vår uppmärksammat den normaliseringsprocess som sker i land efter land där de högerpopulistiska partiernas dagordningar blir mainstream-politik. Det har visat sig i slöjförbud och folkomröstningar av minareter liksom i hårdare invandringslagar och krav på språktester och kulturtester för medborgarskap.

Också i vår egen kyrkliga värld finns tendenser att välja murbyggeri och avståndstagande gentemot ”Den Andra” i tron att det skulle stärka vår kristna identitet. Vi såg med oro på hur Kyrkans tidning lät sig ”kidnappas” av främlingsfientliga krafter då den så kallade identitetsdebatten bröt ut bara några veckor efter den förfärliga tragedin på Utöya sommaren 2011 och sen fortsatte hela hösten. Kyrkans tidnings kommentarsfält på nätet genomsyrades av hurrarop som om kyrksverige bestod av enbart människor som ville bygga murar mot muslimer och andra ”främlingar”. Så är det förstås inte.

Vi såg att det var ungefär samma kommentarstrådar på högerextrema sajter som hos Kyrkans tidning och vi började förstå att debatten var mer eller mindre kapad. Kyrkans tidning fick flera varningssignaler från läsare som upptäckte samma sak. Chefredaktören blev också på tidigt stadium informerad om att den debattör han upplät sin tidnings spalter för och vars artiklar han understödde på ledarplats hade starka SD-kopplingar.

Han valde att nonchalera detta och debatten fick fortsätta i oförminskad styrka. I stället gjordes det klassiska – skjut på budbäraren – och Kyrkans tidnings chefredaktör förklarade Seglora smedja som en konkurrent.

Efter vinterns batalj angående identitetsdebatten har vi inte ägnat en rad åt Kyrkans tidning. Däremot har Kyrkans tidning på ledar, debatt- och nyhetsplats från den 16/2 till 7/6 publicerat 27 artiklar om Seglora smedja, varav två är positiva. De övriga 25 är mer eller mindre hårda angrepp mot Seglora smedja och/eller mot oss som personer. Så nog har vi fått känna på vad det innebär att vara Kyrkans tidnings konkurrent.

Det mest bekymmersamma är inte de oproportionerligt många artiklarna om oss utan en publicistisk aningslöshet som visar sig i ett osedvanligt stort flöde från högerextrema sajter som Avpixlat just till Kyrkans tidning (se bilden). Mätverktyget Alexa är ett stort och välkänt verktyg för att göra uppskattningar av trafik på nätet. Sajten används av många i branschen. Siffrorna är approximativa och måste förstås tas med en nypa salt. Men de kan ändå ge en bild av hur trafiken rör sig i stora drag.

Statistiken för flödet till Kyrkans tidning borde få vilken tidningschef som helst att blekna.

Detta och den oproportionerliga bevakningen av Seglora smedja hoppas vi har varit publicistiska felsteg som manar till eftertanke hos de ansvariga. Sommarsemestern kan förhoppningsvis leda till rim och reson. Vi ser oss inte som konkurrenter till KT, däremot som ett komplement och vi hoppas att kyrkans enda tidning hittar tillbaka till en ansvarsfull publicistisk hållning.

Det senaste årets debatter har tydliggjort behovet av att det finns flera kyrkliga tidningsröster. Bloggar och bloggportaler har skapats liksom olika nätsajter. Det är spännande. Mångfalden berikar. Det är dags att införa ett kyrkligt presstöd som säkerställer att flera röster kan höras.

Vi har vår idé om en nättidning med dagliga ledare och nyhetsuppdateringar – Dagens Seglora. Vår insamling har hittills gett cirka 70.000 kr och vi tackar alla som varit med och köpt byggstenar denna vår. Insamlingen kommer att fortsätta fram till i höst då vi förhoppningsvis kan börja bygga plattformen för vår nya nättidning.

Seglora smedja är fortsatt övertygad om vikten av att vara en watchdog i dagens islamofoba och antisemitiska kulturklimat. Vi är på vår vakt gentemot all sorts främlingsfientlighet om den så kläs i vacker teologisk klädedräkt eller ingår i en sekularistisk religionskritik.

Denna dag – Världsflyktingdagen – påminner oss om att närhelst människovärdet står på spel är det viktigt att höja våra röster så att det fördomsfulla förtrycket och de auktoritära idéerna inte återigen ska kunna bre ut sig.

Helle Klein