Polis skingrade fältbiologers aktion för att skydda Ojnareskogen på Gotland.

Förstörelsen av urskogen är kontroversiell. Först sade Mark- och miljööverdomstolen nej till företaget Nordkalks begäran att bryta kalk i området. Då gick regeringen in och övertygade riksdagen om att ändra lagstiftningen, skriver Naturskyddsföreningen.

Därefter beviljades Nordkalk rätten att bryta kalk i Ojnareskogen i domstolens andra beslut. Men beslutet var felaktigt och strider mot EU-lagstiftningen, menar Naturskyddsföreningen, som tillsammans med Naturvårdsverket har överklagat målet till Högsta Domstolen.

– Det här området uppfyller internationella kriterier för en nationalpark. Nu är vi rädda för att inte kunna utföra vårt arbete. Om man inte kan skydda områden som regeringens expertmyndigheter anser är världsunika, vilka områden ska man då kunna skydda? säger Krister Mild, biolog på Naturvårdsverket, till Svenska Dagbladet idag.

Området är mycket känsligt för yttre påverkan och har höga naturvärden med flera rödlistade arter, skriver Naturskyddsföreningen på sin hemsida. Kalkbrottet hotar även Gotlands största dricksvattenreserv, skriver de.

Företaget Nordkalk valde dock att inte invänta HD:s utlåtande utan skred igår till verket för att påbörja kalkbrytningen. Flera dussin miljöaktivister och oroade lokalinvånare samlades för att protestera, men de bars eller tvingades bort av en stor polisinsats.