I gårdagens Uppdrag Granskning följde Janne Josefsson Lars Vilks till New York där konstnären höll föredrag för den islamofoba rörelsen SION.

Programmet skildrar hur Vilks mottogs som en hjälte för yttrandefriheten och höll sitt föredrag under skratt och applåder.

Talarna avlöste varandra i snabb följd. Vilks satt med i salongen när förslag om etnisk rensning av muslimer fördes fram och applåderades. Den svenske konstnären gjorde ingen ansats att reagera när människor reducerades till råttor i talarstolen.

I fem års tid har Vilks kommit undan med sitt tal om det fria ordet och konsten. Men när SION hotade att ställa in hans resa efter att han sagt sig öppen att föreläsa inför alla, till och med Ku Klux Klan, då pudlade Vilks omedelbart och berömde organisationen i ett brev som sedermera publicerades på Pamela Gellers hemsida. Så mycket för den konstnärliga integriteten.

Cirkus Vilks har kommit till vägs ände. Det är dags att låta ridån falla.

Smedjan

Uppdrag Granskning kan ses på SVT:s hemsida.