Det pågår en normalisering av främlingsfientliga krafter både i samhälle och kyrka. Seglora smedja har tidigare ifrågasatt bloggen Kristen Opinion som drivs av prästen Annika Borg för dess hets mot alla som vill dialog med muslimer och judar. Nu har Borg tagit ännu ett steg ut i extremismens träskmarker och låter sig intervjuas i den antimuslimska Dispatch International, där hon propagerar mot muslimska böneutrop. Om några veckor ska Annika Borg leda ärkebiskopens konferens om barn och unga i Uppsala.

UPPDATERING/GENMÄLE: Annika Borg har besvarat denna artikel i ett brev till Seglora smedja. Läs det brevet här.

Seglora smedja har tidigare ifrågasatt bloggen Kristen Opinion – som leds av tre präster i Svenska kyrkan; Annika Borg, Christer Hugo och Johanna Andersson – för dess ständiga hetsande mot alla svenskkyrkliga ledare och företrädare som vill dialog med judar och muslimer. Med förfäran har vi noterat hur bloggens tre skribenter tagit en kollega med djupa försänkningar i Sverigedemokraterna i försvar. Helt i enlighet med Sverigedemokraternas egen agenda har Kristen Opinion framställt henne som offer.

Som enda opinionsorgan i kyrkans närhet har vi uppmärksammat kyrkoherden Christer Hugos inlägg på Kristen Opinion att Sverigedemokrater inte alls bör uppfattas som extrema, utan kan betraktas lite som ”gamla folkhemssossar”. Oss veterligen har Hugo inte backat från detta uttalande, trots återkommande övertramp från SD-företrädare.

Annika Borg och Christer Hugo har inte besvarat våra granskningar på annat sätt än att beklaga sig över ”åsiktsregistrering” och likna Seglora smedja med DDR:s underrättelseverksamhet. Det är uppenbarligen så att Borg och övriga skribenter på bloggen vill ha frikort att skriva vad de själva önskar utan att tvingas bemöta de följdfrågor som uppstår. Martyrglorian har blivit bloggens stående svar på obekväm kritik.

Vi har noterat att bloggen under hösten har fortsatt att hetsa mot muslimer och Islam. Det klankas även på Centrum för religionsdialog, på biskop Eva Brunne, på Kyrkans tidnings ledarsida, på Seglora smedja med flera. Utmärkande för den kyrkokritik som förekommer på Kristen Opinion är ett raljant ifrågasättande av dem som med den kristna tron som utgångspunkt vill stärka den mänskliga grunden för en fredlig samhällsutveckling, med dialogen som verktyg.

I Seglora smedja bestämde vi oss tidigt för att inte gå i polemik mot Kristen Opinion eftersom vi annars inte hade kunnat ägna oss åt annat än att försvara den tolkande teologin, religionsdialogen och alla de viktiga initiativ för värnandet om det mänskliga som i dessa dagar utvecklas i Svenska kyrkans församlingar runt om i landet.

Men nu är måttet sannerligen rågat.

I en intervju i tidningen Dispatch International låter sig Annika Borg intervjuas om Fittjamoskéns förfrågan om att få anordna böneutrop. Annika borg säger:

– Om man skulle ropa ut “Gud är allsmäktig” eller “Jesus är Guds son” från kyrktornen tror jag det skulle uppfattas som mycket tveksamt, påträngande och störande i ett samhälle där religionsfriheten också innebär frihet från religion. Det finns människor som flytt från religiöst förtryck, hur uppfattar de böneutrop? Hur speglas de olika riktningarna inom islam? Hur skulle människor med negativa erfarenheter av kyrkan uppfatta det om man ropade ut “Jesus är Guds son” från kyrktornen?

Dispatch International klassas av stiftelsen Expo som ”antimuslimsk och med rasistisk klang i botten”, skriver journalisten Tonchi Percan i en debattartikel i Dagens Media. Tidningen är startad av journalisten Ingrid Carlqvist. Hon driver även det antimuslimska Tryckfrihetssällskapet, där Sveriges högerextrema muslimhatare samlas. Bland andra Svenska Dagbladets Kaj Schueler har skrivit i mycket bistra ordalag om Carlqvists projekt i artikeln Ord är inte oskyldiga.

Så här såg Dispatch Internationals första framsida ut: En kvinna med heltäckande slöja med barnvagn och varnande rubrik om fördubblad muslimsk befolkning i Sverige och Danmark. Denna bild och rubrik anknyter till idén om ”den demografiska bomben”, som är vanlig i islamofoba sammanhang och beskrivs ingående i religionshistorikern Mattias Gardells bok Islamofobi.

Ur premiärnumret av Dispatch International läser vi bland annat: ”Vi betraktar islam som den farligaste utmaning som drabbat Norden och Västvärlden sedan demokratierna lyckades krossa nazismen”.

Niclas Jonasson, skribent på den antirasistiska bloggen ”Inte rasist, men” har vittnat om att Tryckfrihetssällskapets facebooksidor har varit öppet forum för grov rasism. Bland annat har de med varm hand tagit emot högerextremisten Isak Nygren, som uteslöts ur Sverigedemokraterna på grund av sitt motstånd mot ”rasblandning”. Nygren driver ensam Swedish Defense League, en svensk motsvarighet till våldsrörelsen English Defense League, som trakasserar muslimer på gatorna i England. Expo har berättat om att Tryckfrihetssällskapets facebooksida även har givit utrymme åt förintelseförnekare, konspirationsteoretiker och antisemiter.

Den borgerliga debattören, katoliken och Timbroprofilen Roland Poirier Martinsson bjöds in att tala på Tryckfrihetssällskapets första möte i Malmö, men tackade omedelbart nej så snart han fick sammanhanget klart för sig. Även antifeministen Pär Ström valde att tacka nej sedan han läst in sig på Tryckfrihetssällskapets värderingar. Carlqvists reaktion var att de hade låtit sig utsättas för påtryckningar från vänsterhåll: ”En dag kommer sanningen att segra. En dag kommer de fega att få stå till svars för att de förvandlade Sverige till ett DDR”.

Just nu återfinns på Dispatch Internationals förstasida skribenten Bat Ye’or, som i Expos rapport Counterjihadrörelsen – en del av den antimuslimska miljön beskrivs som en av kontrajihadismens viktigaste intellektuella inspiratörer. Bland annat myntade Ye’or begreppet dhimmiskapet, som är namnet på teorin att Europas politik i själva verket dikteras av muslimska imperialister. Dhimmiskapet används flitigt av Anders Behring Breivik som en central förklaringsmodell för varför ungdomarna på Utöya förtjänade att mördas. Bland andra den liberala författaren och debattören Isobel Hadley-Kamptz räknar i sin bok Frihet och fruktan upp Bat Ye’or som en av dem vars tankar influerat Breivik. Men Annika Borg har tidigare vid flera tillfällen på sin blogg försökt att förneka detta samband.

Dispatch International har även publicerat uttalat rasbiologiska artiklar, nu senast en artikel som beskriver hur invandring från så kallade ”låg-IQ-länder” i Afrika (som i sin tur får barn med ”lågt IQ” här i Sverige) på sikt hotar hela det demokratiska systemet, och förespråkar ökat västligt barnafödande av barn med hög IQ.

Carlqvist skriver med Tryckfrihetssällskapet in sig i den internationella muslimhatande miljöns mest extrema fåra: Den danska förlagan trykkefrihedsselskabet och dess amerikanska motsvarighet, American Freedom Coalition sprider kontinuerliga hatbudskap om muslimer. Det danska Trykkefrihedsselskabets ordförande Lars Hedegaard menar enligt journalisten Niklas Orrenius (Sydsvenskan 26/2) att muslimer ”inte nöjer sig förrän deras religion härskar över världen”.

Språkbruket är direkt Breivikskt. I skrivande stund ligger det uppe förslag på att ”bomba Mecka” på Dispatch Internationals facebooksida. Historikern Torbjörn Jerlerup har i en artikelserie uppmärksammat att den retorik som används av Dispatch International fyller precis samma propagandistiska funktion mot muslimer som 20- och 30-talets hatskrifter mot judarna, men tidningen saknar exempelvis Der Sturmers förankring i den politiska makten. Samtidigt varnade journalisten Magnus Linton i slutet av sommaren för islamofobins allt starkare intåg i de europeiska parlamenten.

När Dispatch International Tryckfrihetssällskapets nättidning upplåter stort utrymme åt sverigedemokraten och tillika prästen Helena Edlund att lägga ut texten om hur dåligt hon behandlats av Svenska kyrkan (i samband med Seglora smedjas avslöjande av hennes djupa förankring i Sverigedemokraterna och sättet hon tilläts styra debatten efter Utöya i Kyrkans Tidning) länkar Annika Borg och Christer Hugo direkt till tidningen på Facebook och uttrycker sin sympati med berättelsen. Också på deras eget debattforum Churchmill har Edlund givits stor plats att i två långa artiklar berätta om hur hon enligt egen utsago hängts ut i medierna.

Denna ”uthängning” består dock i att vi i smedjan har uppmärksammat hennes officiella uppdrag för Sverigedemokraterna. Edlund är fortfarande verksam präst och sågs senast medverka som en bland många kollegor på gudstjänsten på Världens Fest i Malmö. På vilket sätt hon blivit ”uthängd” är därmed mycket oklart. Säkert är dock att Kristen Opinion gjort allt för att understödja hennes och Sverigedemokraternas strategi att framstå som debattens offer.

Betydligt mer kritisk är Annika Borg mot den egna tidningen, Kyrkans Tidning, där hon är regelbunden skribent. På Kristen Opinion raljerar hon över KT:s ledarredaktion och menar att den ”presenterar det ena förutsägbara tyckandet efter det andra” och ofta har ”fingret i luften”. Det är framförallt när ledarskribenten Brita Häll skriver som Borg går i taket. Särskilt ledaren som välkomnar böneutropen i Fittja sågas brutalt.

Borgs slutsats är att böneutropen i Fittja har en direkt koppling till hatbrotten mot judar i Malmö. Därmed anför hon att det vore skadligt för religionernas samexistens i Sverige att ge alla samma rättigheter. Hon citerar Kyrkans Tidnings ledare med tung ironi i nästa stycke, för att avsluta med ett avfärdande av ledaren som ”fluff” och ”ideologiproduktion”. Att stå upp för andras lika självklara rätt till religionsutövning som vi själva åtnjuter kallar Borg att ”fjärma sig från sin egen självreflektion”, som om det ena helt naturligt skulle utesluta det andra.

Intressant i sammanhanget är att förbundet Humanisterna, som tidigare varit trogna bundsförvanter till Annika Borg, har gått ut och välkomnat böneutrop i en anda av utövande gemenskap, där alla i samhället ska ha samma självklara rätt att synas och höras.

Annika Borg är en välkänd radiopräst och krönikör i Kyrkans Tidning. Hon har under en längre tid drivit ut mot en allt extremare miljö. Borg började sina utspel våren 2011, då hon antydde att imamen i Fryshuset skulle vara misogyn och extremist, enbart eftersom han var imam. Hon har på sin blogg konsekvent motarbetat muslimers mest grundläggande rättigheter i Sverige. Hon har till och med hållit fram den antisemitiska vindflöjeln Mohamed Omar så fort som han började kritisera Islam. Hon är en stark förespråkare av förbud mot omskärelse av muslimska och judiska pojkar. Nu låter hon sig intervjuas på den värsta tänkbara islamofoba tidningen.

Annika Borg har utsetts att agera konferencier för estradprogrammet på Svenska kyrkans barntoppmöte i november. Det är en av kyrkans största satsningar under hösten och den som bjuder in till mötet är ärkebiskop Anders Wejryd. Den övergripande tanken med mötet är att skapa förutsättningar för att ge barn och unga livsmod och hopp.

Vi ser med stor oro på den normaliseringsprocess gentemot främlingsfientliga krafter som nu sker inom Svenska kyrkan och i samhället i stort.

SEGLORA SMEDJA

Läs smedjans tidigare granskningar av Kristen Opinion

Slaget om identiteten inte så oskyldigt
Kristen Opinion går över gränsen