Foto: www.centerkvinnorna.se

Den välkända centerprofilen Karin Söder höll välkomsttal när Centern hade kyrkoträff i Adolf Fredriks kyrka. Hon diskuterade bland annat idéprogram för kyrkopolitiken och olika strategier för att engagera människor i kyrkan. Seglora smedja återpublicerar här hennes tal.

Tiden går fort. Inom 1 år har vi val i Svenska Kyrkan, där Centern sedan länge har en stark position med goda företrädare på alla poster också i den fria kyrkan, skild från staten.

En intensiv debatt pågår om nomineringsgruppernas namn. Centerns partistyrelse har bestämt, att vi skall gå fram med partinamnet. Genom detta har vi också avgivit en tydlig varudeklaration vad gäller våra samhälleliga grundvärderingar, som också bär oss när vi skall fatta beslut i Svenska Kyrkan. Däremot skall vi vara tydliga med att vårt beslutsfattande inte får styras av t.ex. partistyrelsen. Det finns anledning att fundera över vilka gemensamma grundvärderingar, som styr t.ex. POSK, Frimodig kyrka eller Borgerligt alternativ.

För närvarande pågår ett idéprogramarbete inom Centern. Naturligtvis måste våra nedärvda grundvärderingar finnas kvar i slutdokumentet, annars går vi vilse. Redan 1912 markerades i Bondeförbundets program att: ”Rättvisans och rättfärdighetens principer tillämpades i allmänna angelägenheter” . Detta gällde då den framväxande välfärden. Under många år därefter har en motsvarande tes varit vägledande för dem som valt Centern som sitt parti: ”alla människors lika värde och rättigheter”. Kent Johansson, Centerns EU-parlamentariker påminde om detta i en artikel häromdagen. Han pekade även på några viktiga framtidsfrågor däribland: ”Vikten av eldsjälar i ett starkt civilsamhälle med ett levande organisations- och föreningsliv”. Här inryms också våra uppdrag i den fria svenska kyrkan, som är en del av civilsamhället.

Just nu är vi upptagna med strukturen i vår svenska kyrka, den måste diskuteras. Men det viktigaste av allt är vilket innehåll som skapas och utvecklas både utåt och inåt. I senaste numret av Kyrkans tidning är ledarens rubrik: ”Kyrkan behöver muskler”. Med utgångspunkt från Dag Sandahls motion till Kyrkomötet och Biskop Tomas Söderbergs artikel i VLT, dras slutsatsen att i Thomas Söderbergs kyrkofullmäktige och kyrkoråd behövs bred erfarenhet av att professionellt driva verksamhet av socialt företagande, av att siffror ska vara svarta, samtidigt som hjärtat klappar rött. I Dag Sandahls kyrka sägs det ljumma och oengagerade inte ha någon plats.

För oss i Centern gäller det att även den oengagerade kan bli en eldsjäl efter sin förmåga, om de får känna att de behövs. Svenska kyrkans framtid är beroende av att frivilliga krafter finner sin roll i gemenskapen. Här finns massor av professionalitet att ta vara på bland våra medlemmar, i både smått och stort och i alla generationer.

Uppgifterna och behoven är många. Låt mig ge några exempel. Ensamkommande flyktingbarn innebär ett särskilt ansvar, inte minst då Kyrkomötet beslutat att följa FN:s Barnkonvention, flyktingar och socialt svaga är behöver kyrkan. Minoritetsgrupperna bör få en större roll i vår folkkyrka, som romer, samer och finsktalande.

Även bland materiellt välbeställda finns behov av mänsklig gemenskap, som kyrkan kan tillgodose och samtidigt vinna medarbetare till den frivilliga verksamheten. Studiecirklar ger fördjupad kunskap om vår kristna tro, men vi behöver också veta mera om andra religioner för att rätt kunna mötas till samtal i mångfaldens samhälle.

Karin Söder