Temasöndag om mystik och politik hos Emilia Fogelklou, söndag 17 mars. Medverkande: Julia Ryberg, Ewa Lindqvist Hotz, Helle Klein.

Dagen inleds med gudstjänst i Sofia kyrka kl 11och fortsätter sedan med föredrag i Norska kyrkan kl 13.

PLATS: Gudstjänst i Sofia kyrka kl 11. Sedan föredrag kl 13 i Norska Sjömanskyrkan, Tjärhovsplan (Stigbergsgatan 24), Stockholm. (Karta)
TID: Söndag 17 mars, kl 11.00-14.30