I alla tider har kvinnor kommit samman för att åstadkomma förändring i kyrka och samhälle. Hur kan vi förstå detta samhällsorienterade kvinnliga nätverksbyggande från ett teologiskt perspektiv?

När november är som mörkast (9-10/11) vill vi i ljuset av samtida feministisk teologi och vår egen kyrkohistoria söka efter en fördjupad förståelse av vänskapen som utgångspunkt i kampen för en mänskligare värld och en mänskligare kyrka.

Huvudtalare under symposiet är Mary E. Hunt, reformkatolik och ledare för Womens Alliance for Theology, Ethics and Ritual (WATER) i Washington, USA. Rubriken för hennes anförande är ”Love your friends: Feminist Relational Ethics for Solidarity”

Läs hela programmet här!

PRESENTATION MARY E. HUNT

Mary E. Hunt, Ph.D., is a feminist theologian who is co-founder and co-director of the Women’s Alliance for Theology, Ethics and Ritual (WATER) in Silver Spring, Maryland, USA. A Catholic active in the women-church movement, she lectures and writes on theology and ethics with particular attention to liberation issues. She is the editor of A Guide for Women in Religion: Making Your Way from A to Z (Palgrave, 2004) and co-editor with Diann L. Neu of New Feminist Christianity: Many Voices, Many Views (SkyLight Paths, 2010).