Vi uppmärksammar valdagen med en temasöndag i Sofia kyrka i Stockholm med rubriken Demokratins kris och kristen kallelse. Dagens föreläsare är Radioteaterns chef Stina Oscarson som delar med sig av tankar och visioner om vad kyrkans roll skulle kunna vara i ett samhälle där demokratiska värderingar och praktiker utmanas. Läs Stina Oscarsons föreläsning här.

PROGRAM TEMASÖNDAG:

11.00 Mässa med Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz. Sofia gospel sjunger.
12.30 Enkel kyrklunch till självkostnadspris.
13.00 Anna Marklund sjunger Den signade dag.
13.05 Föreläsning med Stina Oscarson (45 min).
13.45 Samtal.
14.30 Temasöndagen avslutas. Anna Marklund sjunger Sång till modet.

Varmt välkommen!
Ewa och Helle

Arr. Seglora smedja, Sofia församling och Sigtunastiftelsen