I samarbete med Teologiska högskolan i Stockholm och Åbo Akademi i Finland erbjuder Stockholms stift fem präster att bedriva doktorandstudier på halvtid med start vid årsskiftet. En av dessa är smedjans konstnärliga ledare och medgrundare Ewa Lindqvist Hotz.

Läs mer om forskarskolan här. Arbetsnamnet på Ewas avhandlingsprojekt är ”Personlighet och politik- En analys av personlighetsmystik och rösträttsfråga hos Lydia Wahlström (1869-1954) och kopplingar till samtida politisk teologi”.

/Smedjan.