Vid årets sista möte för Insamlingsstiftelsen Seglora smedja invaldes  forskaren och litteraturvetaren Anna Bohlin som ny ledamot i styrelsen.

Läs mer om Anna Bohlin här.

Varmt välkommen, hälsar vännerna i Seglora smedja!