11.00 Gudstjänst. Predikan Helle Klein. Celebrant Ewa Lindqvist Hotz. Tema för gudstjänsten: Medmänniskan.
12.30 Kyrklunch till självkostnadspris
13.00 Föredrag av litteraturvetaren Anna Bohlin, kännare av 1800-talets strömningar i både litteratur, politik och andlighet.Vi tar tempen på den nynationalism som vi ser runtom i Europa och i vårt eget land och koppla det till existentiella frågan om vår längtan efter det auktoritära. Och ställa det i kontrast med en andlighet som har den inre auktoriteten och inte den yttre i fokus.
14.30 Musikandakt
15.00 Dagen avslutas