11.00 Gudstjänst. Predikan Ewa Lindqvist Hotz. Celebrant Helle Klein. Tema för gudstjänsten: Samhällsansvar.
12.30 Kyrklunch och kaffe till självkostnadspris
13.00 Tilltal och samtal, musik och poesi på temat ”den goda manligheten” med vissångaren och författaren Börge Ring och författaren och vandraren Olle Sahlström.
14.30 Musikandakt med Börge Ring
15.00 Dagen avslutas