Det övergripande temat för vårens fördjupningssöndagar är Mötet med den andre – ett möte med Gud

Vad händer med oss i mötet med den som är annorlunda, med den som bryter med majoritetens föreställningar om vad det är att tro, hoppas och älska, kort sagt vad det att vara människa? Under årets fördjupningsdagar i Nacka vill vi från olika utgångspunkter utforska om mötet med det som är annorlunda kan öva upp vår blick för den mångfald som finns inuti oss själva och för mångfalden nedlagd i Skapelsen. Kan det finnas en gudomlig tanke bakom den myllrande mänsklighet som finns i världen – och i Nacka församling?

22 februari 2015:
Dialog för fred – Nathan Söderblom och mångfalden
Föreläsning och samtal med biskop emeritus och författaren Jonas Jonson aktuell med boken ”Jag är bara Nathan Söderblom, satt till tjänst”.

I gudstjänsten predikar Helle Klein.


Mer om boken finns på Verbum.se där du även kan provläsa i boken.

Fotot på Jonas Jonson av VoglerEget arbete. Licensierad under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.