Det övergripande temat för vårens fördjupningssöndagar är Mötet med den andre – ett möte med Gud

Vad händer med oss i mötet med den som är annorlunda, med den som bryter med majoritetens föreställningar om vad det är att tro, hoppas och älska, kort sagt vad det att vara människa? Under årets fördjupningsdagar i Nacka vill vi från olika utgångspunkter utforska om mötet med det som är annorlunda kan öva upp vår blick för den mångfald som finns inuti oss själva och för mångfalden nedlagd i Skapelsen. Kan det finnas en gudomlig tanke bakom den myllrande mänsklighet som finns i världen – och i Nacka församling?

19 april 2015:
”Jag vill också vara en ängel” – Om att vara lika olika och unika.
Föreläsning och samtal med prästen Linda Vikdal som nyligen doktorerat på en avhandling om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning.

I gudstjänsten predikar Ewa Lindqvist-Hotz.


Mer om boken finns att läsa hos förlaget Artos.

Foto Linda Vikdahl: Umeå universitet.