Håller Europa?
En antologi om identiteter, mångkultur och religiositet

”Håller Europa?” är en upplysande och tankeväckande antologi om Europas arv och framtid.

Europa är en smältdegel av religioner och kulturer. Mångfalden lyfts ofta fram som en rikedom, ett slags kulturellt kapital, som gör kontinenten till en attraktiv livsmiljö för människor med olika bakgrund. Denna antologi visar på hur en sådan kosmopolitisk vision kan göra oss blinda för de komplicerade förhållanden som i själva verket råder i många europeiska samhällen.

Frågan Håller Europa? är ställd från en mänsklig och existentiell utgångspunkt och vill undersöka hur vi som människor kan leva ett värdigt liv tillsammans i Europa.

I en tid då både islam och kristendom radikaliseras är det angeläget att visa på motkrafter. I de religiösa traditionerna finns skatter, redskap till hjälp att leva tillsammans i de små och stora sammanhang där vi ingår som människor, medborgare och medskapare. Grundläggande är varje människas unika värde och vårt gemensamma uppdrag att verka för fred och försoning. Är det möjligt att upprätta ett socialt och andligt kontrakt för mångfaldens Europa?

Medverkande författare är: Hans Ucko, Mattias Gardell, Ingmar Karlsson, Rebecka Lettevall, Margot Wallström, Elisabeth Ohlson Wallin, Ozan Sunar, Helena Benaouda, Anders Wejryd, Ann-Cathrin Jarl, Annika Wirén, Bengt Wadensjö, Yasin Ahmed och Annika Ström Melin.

Sensus Studiecirkelsmaterial från Sensus

Beställ från Cordias webbshop