I dagens Svenska Dagbladet finns ett reportage om en antologi som kommer ut nästa vecka, Sex för Guds skull – Sexualitet och erotik i världens religioner (Studentlitteratur 2010). Läs den!

Titeln, som tydligt beskriver bokens innehåll, vill enligt de båda redaktörerna, Antoon Geels och Lena Roos, fylla ett tomrum i den teologiska studielitteraturen och undervisningen.

– Religion förknippas med riter, texter och trosföreställningar. Men i grunden handlar de om hur man lever hela livet, och där ingår förstås också sexualiteten, säger Lena Roos, som också är författare till kapitlet om judendomen.

Läs även inlägg om boken på bloggen Katolsk Vision

/Red.