Efter tre toppchefers avgångar, över nio miljoner i avgångsvederlag och en mängd rykten ger nu äntligen ärkebiskop Anders Wejryd sin bild av vad det är som har hänt.

Intervjun i Kyrkans tidning bekräftar förtroendekrisen mellan ÄB och generalsekreteraren och att droppen blev fallet med informationschefen.

Personalsekretess och respekt mot de inblandade har gjort att jag har varit återhållsam med kommentarerna i medierna. Men eftersom också generalsekreteraren har klivit fram så är det viktigt att… komplettera bilden”, säger ärkebiskop Anders Wejryd till KT.

Tyvärr har hela denna trista historia visat på en undermålig krishantering och mediahantering från kyrkoledningens sida. I stället för att ha tagit kommandot i informationsflödet har kyrkan i efterhand fått reagera på mediaavslöjanden och ryktesspridningar. Det är respektingivande att vilja tiga för att skydda personer men i det här fallet har ärkebiskopens tigande gjort mer skada än nytta.

Öppenhet och raka besked är till syvende og sidst alltid det bästa för alla inblandade.

Nu hoppas vi att julefriden kan lägra sig över Kyrkokansliet och att både ledning och personal kan återfå sin energi och lust att verka som rikskyrka under det nya kyrkoår som just har börjat.