Debattinlägg av Smedjans krönikör Angelica Karlsson.

Om en arbetsgivare får reda på att en anställd anser sig utsatt för trakasserier är det deras skyldighet att utreda och sätta stopp för detta, det skriver Diskrimineringsombudsmannen (DO) i sina riktlinjer. Vidare skriver DO att arbetsgivaren så snabbt och diskret som möjligt ska ta reda på vad som hänt och eventuellt vidta åtgärder. Om den här utredningsskyldigheten inte utförs kan arbetsgivaren bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den som blivit utsatt.

På DO:s hemsida förklaras det tydligt hur misstänkta trakasserier ska hanteras. Många organisationer har dessutom en egen policy och handlingsplan för hur man ska göra. Inom Svenska kyrkan verkar det däremot inte vara helt glasklart. De senaste veckornas turbulens på kyrkokansliet visar att generalsekreteraren inte har befogenhet att göra en utredning och arbetsbefria den misstänkta personen. Generalsekreteraren skulle först ha förankra sitt beslut hos organisationens styrelse – något han säger att han inte var medveten om.

Det här svårbegripliga beslutssystemet inom Svenska kyrkan kostar den här gången över nio miljoner kronor. Det är pengar som hade kunnat användas till Svenska kyrkans insatser i katastrofområden eller för att utveckla arbetet i landets församlingar. Jag tror att många av oss medlemmar ser fallskärmarna och de mystiska miljonavtalen är ett svek. Det är inte så att jag är medlem i Svenska kyrkan för att den arrangerar så fina konserter och gudstjänster, utan för att jag tror på verksamheten.

När kyrkokansliet inte lägger alla kort på bordet, utan väljer att belägga berörda med yppandeförbud, har jag dock svårt att kunna känna förtroende. Mitt råd till kyrkostyrelsen och kyrkokansliet är att de omgående sätter sig ner och går igenom organisationsstrukturen. Vem rapporterar till vem? Och vem tar ansvar för vad? Det borde även utformas en skriftlig handlingsplan för hur arbetsgivaren förväntas agera ifall någon anställd anser sig utsatt för trakasserier. Ska hon/han följa DO:s rekommendationer, eller behöver styrelsen alltid kontaktas innan åtgärd vidtas? Det är många frågor som behöver besvaras för att vi medlemmar i framtiden ska slippa betala ut ytterligare miljonfallskärmar till avsatta, sparkade och avtalspensionerade chefer.
Angelica Karlsson