Debatten med Humanisternas Christer Sturmark, tillika chefredaktör för det sekulära magasinet Sans, kändes efteråt som om den mest hade bestått av skrik och en ” tala i munnen på varandra”-diskussion. Men vid en genomlyssning så här i efterhand kan jag konstatera att vi trots allt får fram våra ståndpunkter ganska bra. Slutet blir lite väl skrikigt.

Sturmark och jag kom överens om att Humanisterna och Seglora smedja tillsammans bör ordna en offentlig debatt på förslagsvis ABF om ämnet religionskritik och islamofobi. Längre fram i vår eller till hösten lär vi bjuda in till en sådan.

Du som redan nu vill diskutera denna fråga är välkommen med inlägg hit till Smedjans nättidning.

Helle Klein, Chefredaktör

Här kan du se TV-debatten.

Här ger Christer Sturmark sin syn på debatten.