Smedjan har uppmärksammat diakonernas upprop mot haveriet med socialförsäkringarna, främst sjukförsäkringen.

Människor blir sjuka av att bli utkastade ur systemet eller av att leva i den ständiga ovissheten om de får någon ersättning eller inte. Läkare har nu börjat ställa diagnosen ”försäkringskasseutlöst depression”.

Så sjukt!