Kritiken mot förändringarna i sjukförsäkringen är numera öronbedövande från politiskt håll. Den rödgröna oppositionen har länge drivit kravet på en mänskligare sjukförsäkring men nu hörs samma krav också inifrån regeringen. Centern och Kd har fått nog av alla förfärliga berättelser om människor som kommit i kläm, ja t om blivit sjuka av sjukförsäkringshaveriet.

Svenska kyrkans diakoner har flera gånger reagerat över förändringarna av sjukförsäkringen som lett till ökat mänskligt lidande. Numera ställer läkare diagnosen ”försäkringskasseutlöst depression”. Det är absurt och inte värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Många har efterlyst kyrkans röst i kampen för Människovärdet, mot socialförsäkringshaveriet. Men än så länge väljer ärkebiskopen och hans biskopsmöte att tiga. Det håller inte. Kyrkan behövs som profetisk röst när människovärdet kränks.

Hög tid att samla sig till ett påskupprop mot utförsäkringspolitiken, precis som kyrkorna en gång drev opinion mot en inhuman asylpolitik.

Kom igen, ärkebiskop Wejryd!

Läs också denna artikel i ämnet.