Den pensionerade stiftsprosten Kjell Wiklund skriver ett öppet brev till Svenska kyrkans biskopar, publicerat i tidningen Folket. Wiklund efterlyser kyrkans röst i debatten om sprickorna i välfärden.

Detta brev till Er skrivs av en gammal emerituspräst, nu volontär inom socialt arbete. Vi är många, som litar till stödet från vår kyrkas ledning. Vi vet att Ni, våra biskopar, är väl medvetna om situationen i vårt samhälle. Vi räknar med Ert engagemang i samhällets utkanter. Vår kyrka är ju en kyrka för andra”, skriver Kjell Wiklund.

Seglora smedja instämmer och har vid flera tillfällen uppmanat kyrkoledning och biskopar att göra ett biskopsbrev om ”fattiga och rika” i Sverige. Wiklund är inne på samma tema i sitt öppna brev.

År 1993 skrev biskopsmötet ”Ett brev om rika och fattiga”. Jag tror att ett biskopsbrev, skrivet i dagens samhälle, skulle ha en stor betydelse”, skriver Wiklund vidare.

Ärkebiskop Anders Wejryd och biskopsmötet bör lyssna till diakonerna och prästerna i kyrkan som möter alla dem som drabbas av utförsäkringarna och haveriet med socialförsäkringarna och neddragningarna inom välfärden.

Hög tid att göra teologi om människovärdet i vår tid!