Seglora smedja har under en längre tid stöttat diakonernas krav på att kyrkan höjer sin röst mot regeringens utförsäkringspolitik. På Facebook har kravet på ett nytt Påskupprop drivits sena några veckor tillbaka. I dag ska Sveriges Kristna Råd diskutera förslaget.

Haveriet med sjukförsäkringen orsakar mänskligt lidande. Tiotusentals människor drivs ut ur försäkringssystemen och får varken sjukförsäkring eller a-kassa. Läkare ställer numera diagnosen ”försäkringskasseutlöst depression”.

Kyrkans diakoner möter de mest utsatta i samhället och blir vittnen till att revorna i svenska välfärden nu är skrämmande stora. De har under flera år protesterat mot den orättfärdiga politiken och efterlyst kyrkoledningens och biskoparnas stöd.

I dag sammanträder Sveriges Kristna Råd där de flesta kristna samfunden ingår. På dagordningen finns ett förslag om att kyrkorna ska göra ett Påskupprop mot utförsäkringarna, precis som kyrkorna gjorde ett Påskupprop för en generös asylpolitik för några år sedan. Det berättar Sveriges radios Ekot-redaktion.

Vi hoppas att SKR går diakonerna till mötes. Redan planeras flera demonstrationer och aktioner i samband med påsken till stöd för de utförsäkrade och i protest mot det förråade samhällsklimatet som drabbar de mest utsatta i samhället.

Kyrkans profetiska röst måste höras när människovärdet står på spel!