Dagens Nyheters krönikör på ledarsidan, Lena Andersson, gör då och då mer eller mindre genomtänkta utfall mot kyrka och religion. Lördagen 26/2 ifrågasatte Andersson Svenska kyrkans reklamkampanj ”Ja till respekt” och ”Nej till rasism”. Stockholms stiftsprost, Bo Larsson försökte få in ett genmäle på Dagens Nyheters ledarsida men fick besked att de inte publicerar sådant. Smedjan publicerar här ett debattinlägg av Bo Larsson angående DN:s journalistik.

Det sägs ibland att kyrkans röst alltför sällan hörs i samhällsdebatten och det är ofta sant, men skälet är inte alltid brist på vilja att få komma till tals. Det kan också vara så att en av landets största tidningar, Dagens Nyheter, en lördagsmorgon (26/2) låter nästan hela ledarsidan innehålla ett svepande generalangrepp på Svenska kyrkans bristande teologiska stringens och sedan inte ens vill ge utrymme för ett genmäle på tio rader. Skälet anges vara utrymmesbrist samt en kryptisk distinktion mellan ”ledare” och ”ledare”. Peter Wolodarski skriver:

”Vi publicerar sällan repliker på våra externa kolumnister eftersom vi tyvärr saknar plats på ledarsidan för den typen av debatt.”

Här uppstår ett Moment 22. Externa krönikörer som publiceras under vinjetten Ledare betraktas inte som det slags ledare som får bemötas, utan de kan innehålla vilka angrepp som helst utan att kunna motsägas.

Kolumnisten Lena Andersson ställer en rad grundläggande frågor om vilka teologiska bevekelsegrunder som ligger bakom Svenska kyrkans affischer  ”Nej till rasism” och ”Ja till respekt” i Stockholms kollektivtrafik. Andersson menar att det bara är en vilja att vara alla till lags och allmän intellektuell tankeoreda som får en identitetslös kyrka att vädja till människor om att inte bry sig om de allvarliga saker som finns i den kristna idétraditionen: allmakten, allgodheten och teodicéproblemet.

Ja, det är värre än så! Här har någon medvetet ”rotat” i gudomligheternas ”fyndlåda” för att finna sådant ”fluff och puff” som kan snickras ihop till en oförarglig trosbekännelse.

Bakom affischerna finns emellertid en medveten reflektion som vill försöka formulera en adekvat teologisk ståndpunkt som med hygglig tankereda vill säga något om Gud idag, men den diskussionen vill DN inte släppa fram.

Ett för de flesta helt obegripligt publicistiskt finlir leder till att samtalet kring det som fyller hela DN:s ledarsida effektivt sopas in under mattan och det är inte särskilt hedrande för den öppna tidning som åtminstone jag trodde att Dagens Nyheter ville vara.

Bo Larsson
Stiftsprost i Stockholms stift