Det har debatterats i DN kring abortfrågan de senaste två veckorna. Två analytiska filosofer, forskarna Nicolas Espinoza och Martin Peterson, väckte den insomnade draken till liv med ett förslag till modernisering och restriktion av abortlagstiftningen, med grund i en filosofiskt uppdaterad syn på ofödda individers intressen.

Föga förvånande mobiliserade detta utspel utmärkta repliker från Ylva Johansson, Nyamko Sabuni och Åsa Regnér, men även förutsägbart medhåll från Claphaminstitutets Stefan Swärd.

Det är inte utan att man undrar vad filosoferna Espinoza och Peterson hoppades uppnå. Var man omedveten om vilka krafter man bjöd till bords med sitt inlägg? Deras egen replik antyder att de blev något tagna på sängen av den politiska verkligheten.

Man kan bara beklaga att den kristna röst som syns på DN ska behöva vara reaktionär, om inte till sitt innehåll så till sitt syfte.

Tidiga fosters rättigheter borde vara en ickediskussion i Sverige idag. En kvinnas rätt att styra över sin kropp och planera sitt liv ska inte behöva vägas mot virtuella rättigheter hos cellklumpar. När så sker skapas pseudodebatter som skadar Kristendomens anseende i samhället och dess trovärdighet som en levande, humanistisk och människobejakande livsåskådning.

Mattias Irving

Följ debatten på DN:

”Dags för samhället att nyansera synen på aborter”

”Unket förslag om att inskränka aborträtten”

”Vi vill inte begränsa kvinnors rättighet till abort”

”Inget stöd för ändrad abortlag”

”Förödande om svensk abortlagstiftning urholkas”

”Blåsippors rättsskydd högre än oönskade fosters”