Carin Jämtins utspel om att eventuellt införa en muslimsk helgdag har fått debattens vågor att gå höga. Här ger Seglora smedjas chefredaktör Helle Klein sitt stöd för idén att göra Eid-firandet till allmän helgdag.

Kanske är det dags att göra muslimernas största högtid Eid al Fittr till allmän helgdag i Sverige? Frågan dryftades under 1a maj-firandet då Socialdemokraternas nya partisekreterare Carin Jämtin föreslog en översyn av de allmänna helgdagarna. Hon nämnde då Eid-firandet som en möjlig ny svensk högtid.

Genast fick Jämtin skäll från Humanisterna och förstås från främlingsfientligt håll. Humanisterna ser rött bara religion antyds och driver kravet att avskaffa alla religiösa helgdagar. Motivet är att svenskarna påstås vara sekulariserade och inte firar påsk eller jul av kristna skäl. I stället bör alla medborgare få en ”helgpott” som individen själva kan fördela över året, anser Humanisterna.

Som vanligt blandar nyateisterna samman idén om att ha en sekulär stat (som i princip alla – troende som icke-troende – står bakom) och idén att samhället och dess individer ska vara sekulära. Så är det ju tack och lov inte. Staten är sekulär. Samhället är mångkulturellt. Vi har en fri och öppen folkrörelsedemokrati där religiösa föreningar och samfund likaväl som politiska partier, miljöorganisationer, ateister och människorättsföreningar med flera lever och verkar i dialog.

Dessutom är argumentet att folk ändå inte firar jul och påsk etc av religiösa skäl synnerligen märkligt. Nähä, vad är då problemet för Humanisterna? Huruvida svenskar firar jul av kulturella, traditionella eller religiösa skäl är väl knappast något som staten har med att göra. Och förmodligen är det en salig blandning av skäl som får oss att både kolla in Kalle Anka på TV och tända våra adventsljus.

Precis så är det nämligen med det förkättrade begreppet religion som Humanisterna tycks maniskt rädda för. Religion yttrar sig  i personlig tro, i riter men också i kulturella uttryck som konst, poesi och i traditioner som måltider, kläder, smycken med mera. Många är de judar exempelvis som anser sig vara sekulära men som ändå självklart firar Chanukka. Likadant är det med väldigt många muslimer som deltar i Eidfirandet i slutet av Ramadan men ändå inte ser sig som religiösa.

Till ett levande och civiliserat samhälle hör den här typen av religiösa/kulturella uttryck som kan delas av både troende och icke-troende.  Att vi då har allmänna helgdagar som speglar samhällshistoria, kultur och traditioner är självlart. Och vem mår dåligt av lite ledighet?

Egentligen är det inte märkligare än att moderater är lediga på arbetarrörelsens helgdag 1a maj, republikaner njuter sol och värme på nationaldagen medan monarkisterna viftar med flaggan och sjunger Kungssången eller att djupt troende kristna deltar i den hedniska midsommarriten.

Kultur liksom religion är inte statiska begrepp utan levande uttryck för människors brottning med tillvaron i ständigt samspel med omgivande samhälle. Humanisternas torftiga vetenskapsideal missar ofta den kontextuella och hermeneutiska förståelsen av religion. Deras tal om ett sekulärt samhälle ter sig ganska otäckt. Hur skulle det se ut? Ska alla kyrkor, moskéer, synagogor och buddisttempel rivas? Ska de religiösa texterna tas bort från de allmänna biblioteken? Får människor utöva sin religion i offentligheten eller ska alla religiösa hänvisas till hemliga källarutrymmen?

Faktum är att Humanisternas förmenta tal om att all religion ska vara privat paradoxalt nog riskerar att leda till mer av religiös extremism och fundamentalism – sånt som de säger sig vilja bekämpa.

Det är ju i mötet mellan religion och samhälle som reformering kan ske. När religion utövas i offentligheten får vi alla tillgång till symbolerna och får därmed också möjlighet att kritisera dem, använda dem, göra dem till våra. Att konstnärer gör kritiska bilder av Jesus eller Maria är därmed helt i sin ordning för det är inte de kristna som har ensamrätt på de religiösa symbolerna och uttrycken. Men om religionen privatiseras så kan religiösa extrema grupper hävda ensamrätt till Jesus, till Muhammed osv. Och då tvingas liberala samhällen i religionsfrihetens namn diskutera eventuella hädelseparagrafer som skydd av minoriteter.

Bättre är att verkligen se religion som en del av samhället och därmed något som alla får förhålla sig till på sitt sätt utan att skada någon annan. Just därför är religionens roll i offentligheten en så angelägen fråga. Förhoppningsvis fortsätter de svenska politikerna att driva folkrörelsedemokratins mångfaldsideal och inte hemfaller åt Humanisternas enfald.

Sverigedemokraterna rasar mot Jämtins förslag utifrån en helt annan vinkel, nämligen att det endast ska vara kristna högtider i det svenska samhället. De sätter likhetstecken mellan kristendom och svenskhet. En något märklig uppfattning om en religion som har sina rötter i Mellanöstern. Den palestinska judiska flyktingen Jesus hade aldrig platsat i Sverigedemokraternas samhälle.

Jämtin är något verkligt intressant på spåren. I en tid då främlingsfientligheten marscherar gatorna runtom i Europa behövs politiker som står upp för muslimernas rätt att vara tyskar, fransmän, danskar och svenskar. Islam har påverkat det svenska samhället alltsedan 1600-talet. Ändå finns skrämmande mycket okunnighet och så många fördomar mot muslimer och islamsk kultur och religion i dagens samhälle.

Att börja fira Eid på svenskt vis skulle kunna vara ett effektivt sätt att spränga inskränktheten och motverka stereotyperna. En helgdag till skulle inte hota samhällsekonomin utan tvärtom ge välbehövlig skaparenergi.

Gör Eid till en svensk högtid!

Helle Klein
Chefredaktör

Här kan du läsa se Humanisternas reaktion på Jämtins förslag.