Vi noterar att Christer Sturmark varit särskilt aktiv i medierna de senaste dagarna. Han har bland annat skrivit i ännu en debatt om Humanisterna på tidningen Dagen. Dessutom har han hoppat på tåget i kritiken mot Frälsningsarmén efter Kalla Faktas omdiskuterade inslag. Slutligen har han idag inkommit på Newsmill med en polemik mot Seglora smedjas Helle Klein och hennes artikel om Eidfirandet.

Vi på Seglora är givetvis positiva till att det förs debatt om dessa viktiga frågor i medierna. Men en debatt med den uppmärksamhetstörstande Sturmark skulle knappast tjäna till nyansering av det intellektuella klimatet, eller främja det offentliga samtalet. Liksom tidigare mobiliserar diskussioner i anslutning till de verksamheter där Sturmark är aktiv även de främlingsfientliga rösterna och ger ved på elden åt en mycket tveksam politisk agenda.

I de debatter som vi tidigare har fört i Sturmarks och Humanisternas sammanhang har man från deras sida valt att inte markera mot dessa ljusskygga element. De har istället fritt tillåtits att agera som ett högröstat bihang i kommentarsfält och bloggar. Man har därmed genom sitt eget höga tonläge skapat publicitet för och i viss mån legitimitet åt uttalade xenofoba, islamofoba och fundamentalistiska röster. Seglora smedja är ointresserade av att föra debatt på dessa villkor.

Sturmark är en flitig och insatt debattör. Varför är han så oerhört selektiv i vilka han debatterar mot? Detta är en trovärdighetsfråga som varken Humanisterna eller tidskriften SANS kan fortsätta att blunda för.

– Smedjan