Det är utmärkt att socialstyrelsen ser över sin abortpraxis efter larm om levande aborterade foster. Genom att ta sådana röster från golvet på allvar ger man trovärdighet åt Sveriges abortlagstiftning.

Abortmotståndare har länge anfört gränsdragningsproblematiken i sina försök att begränsa aborträtten. Igår kunde vi läsa om dramatiska scener, när vårdpersonal tvingas ta emot ett aborterat foster som andas och låta det självdö under någon timmes tid i sköljrummet.

För några veckor sedan fick den tidigare abortdebatten på DN en eftersläng även här på Seglora smedja. Mattias Irvings kommentar till debatten uppmärksammades i tidningen Världen Idag och ledde till ett kort utbyte med den abortskeptiske Stefan Swärd.

Under diskussionen kom frågan om fosters rättigheter upp, liksom den ständiga stötestenen med gränsdragning – när ska man anse att ett liv är tillräckligt utvecklat för att kallas en egen individ? Denna fråga aktualiseras i och med vårdpersonalens larm, som har väckt upprörda känslor.

Det är också ett tydligt tecken på att vi aldrig kommer att kunna formulera en tydlig gräns för när ett foster blir en enskild individ. Enligt Kristina Gemzell Danielsson, professor i gynekologi på Karolinska Institutet, ska det vara i princip omöjligt för ett 18 veckors foster att leva efter aborteringen – det man i dessa fall kan spekulera om är ifall det möjligen har skett ett misstag i fostrets datering.

Pia Teleman, ordförande i Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), berättar även för TT att det inte är fråga om något medvetande hos fostret. De rörelser eller till och med ljud som man kan uppmärksamma hos aborterade foster är uteslutande frågan om autonoma reflexer.

Varje foster som aborteras sent förmodas vara dödfött, med stöd från den medicinska erfarenheten. Misstag kan däremot ingen värja sig emot. Med uppdaterade rutiner kan de bli färre, vilket också kan komma att innebära ett ökat skydd för foster som gått över vecka 18.

Många abortmotståndare upplever att livet hanteras lättvindigt och hjärtlöst på abortkliniker och i debattforum. Larmet om levande foster som självdör i kalla sköljrum verkar emotionellt, närmast agiterande på den bilden. Socialstyrelsens snabba reaktion visar på fingertoppskänsla och engagemang i dessa svåra frågor.

– Mattias Irving

Läs mer:

DN SVT Dagen Norran SkB Dagens Medicin SvD