Aftonbladet granskar fallen med präster som begått sexövergrepp och debatten om kyrkans sätt att hantera dessa frågor är igång igen. Seglora smedja har tidigare engagerat sig i denna fråga.

I dag skriver Aftonbladet om präster i Svenska kyrkan som utretts för sexövergrepp men fått fortsätta att verka som präster. Från Svenska kyrkans sida har hittills rått en tystnadens kultur men nu börjar man ta frågan på allvar. Det är bra. (Även Ekot tog upp frågan i dag, där Svenska kyrkans handläggare i jämställdhetsfrågor, Inger Lise Olsen, berättar att man varit för dåliga på att anmäla brott från kyrkans sida.)

Men systemet med Domkapitel som ett slags juridiska gråzoner där präster utreder präster, dvs sina kollegor, måste göras om. Det borde vara självklart att brottsmisstankarna polisanmäls och att präster som använder sin ämbetsmakt för att sexuellt utnyttja konfidenter eller konfirmander inte kan fortsätta verka som präster.

Katolska kyrkan har länge dragits med sexskandaler bland sina präster. Nu är det upp till Svenska kyrkan att bryta tystnadens kultur och aktivt arbeta mot sexuellt utnyttjande och våld.