Härom veckan larmade en sjuksköterska i Dagens Medicin om aborterade foster som rörde sig och andades. På ledarplats skriver idag Sanna Rayman i Svenska Dagbladet om gränsdragningsproblematiken. Ebba Busch (KDU) har också tagit detta larm till intäkt för ett nytt förslag att införa vårdplikt av levande foster. Mattias Irving har kontaktat ledande medicinsk expertis och bett om uttalanden.

Sanna Raymans ledare i dagens SvD berör den svåra gränsdragningsproblematiken vid sena aborter. Med hänvisning till den nyligen avslutade debatten om samvetsfrihet nämner Rayman det tidigare larmet om sent aborterade foster som ”överlever, andas och kämpar för sina liv i uppemot en timme efter aborten.” Tanken är outhärdlig, skriver Rayman, och tar det som en möjlig anledning till att larmet aldrig heller väckte någon debatt.

KD har länge valt att inte driva sin tidigare profilfråga, restriktivare abortlagar. Men nu vädrar partiets abortkritiker morgonluft. Ebba Busch, kommunalråd i Uppsala och vice ordförande i KDU, säger till tidningen Världen Idag att ”det borde vara självklart att övergå till att värna liv när ett foster föds levande”, och kräver införandet av Lex Maria vid fall av levande foster.

Läkaren Pia Teleman vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, är även ordförande i Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Hon tillbakavisar bestämt att Buschs krav skulle vara rimliga.

– Man aborterar inte livsdugliga foster, det vill säga foster som skulle kunna överleva efter aborten. Därför är [Ebba Buschs] förslag inte realistiskt på något sätt.

Hon fortsätter:

– Om ett foster i de graviditetsveckor det rör sig om i debatten skulle stötas ut på grund av ett sent missfall är det inte heller aktuellt med aktiva åtgärder för att upprätthålla livet i så tidiga veckor.

Stämmer över huvud taget beskrivningen av 18 veckors foster som ”kämpar för sina liv” efter abortering? Kristina Gemzell-Danielsson är professor i obstretik och gynekologi vid KI. Hon är också en världsauktoritet i frågor om abort, och besvarar frågan nekande.

– Nej absolut inte. Ett 18 veckor gammalt foster lever inte efter abortbehandlingen.

– Det som ses är framför allt autonoma reflexer.

Även Gemzell-Danielsson betraktar Buschs förslag som orimligt.

– Jag tycker att vår lag är bra. Vi har ju ingen fix gräns utan rättsliga rådet beslutar om gräns med marginal till viabilitet. På det sättet är faktiskt den svenska abortlagen mer restriktiv än de flesta andra som har en rad olika undantag.

Hon får medhåll från Pia Teleman.

– Sverige är ett föregångsland med sin abortlag och med sitt arbete för så tidiga och skonsamma och säkra aborter som möjligt. En återgång till tidigare lagstiftning skulle medföra senare aborter och kanske till och med illegala aborter, något som dagligen får unga kvinnor att dö av komplikationer efter världen över. Det är viktigt att aktivt försvara vår abortlag.

I sin ledare i SvD återvänder Sanna Rayman flera gånger till ord som ”obehagligt” och ”outhärdligt” i sitt resonemang. Alltför lätt fylls våra tankar av bilder på ett utelämnat, övergivet, förskjutet spädbarn, ensamt och värnlöst. Vår förmåga att känna empati är en gåva – inte alla har den, så låt oss vara tacksamma för den. Men låt oss också minnas att den kan missriktas. Ingen omsorg i världen kan förvandla ett aborterat foster till ett spädbarn.

Abortfrågan blir ofta laddad av just denna anledning – vår förmåga att känna empati med det sköra och utsatta. Därför är det särskilt viktigt att vi inte tappar sikte på den medicinska verkligheten. Fastän Rayman sätter sig för att problematisera och nyansera debatten om abort så finns det en risk att man ofrivilligt opinionsbildar i en annan riktning än vad man hade avsett, om man inte tar hänsyn till fakta.

I detta fall har rörelser och andetag alltför tidigt tagits till intäkt för livsduglighet. Särskilt från abortmotståndarnas sida har vi upprepade gånger, nu senast i Seglora smedjas diskussion med abortkritiker, sett att man inte drar sig för att använda emotionella argument och lämna medicinska fakta därhän.

Det är givetvis psykologiskt och existentiellt krävande att se ett aborterat foster röra sig och andas, men för debattens egen skull får vi inte glömma att dessa extremt sällsynta fall inte är uttryck för någon medveten vilja från fostrets sida. Ebba Buschs krav på Lex Maria är oinformerade och framför allt vilseledande för den större allmänheten. Denna typ av osakligt personifierande av foster riskerar att skapa en osäkerhet och oro som inte tjänar någonting till utom att lägga ytterligare sten på bördan för den som står inför ett redan tufft beslut om abort.

– Mattias Irving

Läs mer:

SvD Världen Idag Dagens Medicin