Seglora smedja är aktiv i debatten om Svenska kyrkan och prästers sexövergrepp. Förutom att vi här i vår egen nättidning under flera år drivit opinion i frågan finns Smedjans Ewa Lindqvist Hotz och Helle Klein med i den offentliga debatten i andra medier.

I söndagens Aftonbladet uttalade sig Helle Klein. Ewa Lindqvist Hotz skrev tillsammans med Angelica Karlsson på SVTdebatt i måndags och Hotz intervjuades även för TT – en intervju som publicerats runtom i landsortspressen.

Här är länkar till några av de tidningar som publicerat intervjun:

svt.se/2.22620/1.2433115/kyrkan_kartlagger_sexovergrepp
norran.se/nyheter/inrikes/article1165093.ece
st.nu/start/inrikes/1.3191469-kyrkan-kartlagger-sexovergrepp
www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=5937505
www.corren.nu/Sverige/?articleId=5649488&date=&menuids=
www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=6848366

Ordet spelar roll!