Abortmotståndarnas argument blir allt märkligare i den svenska debatten. I början av veckan har Marcus Birro och smedjans Mattias Irving debatterat på SvD. Nu försöker tidningen Dagen att blanda bort korten i Mattias resonemang.

Idag kan man läsa i den kristna tidningen Dagen att ”redaktören för kristna tankesmedjan Seglora kyrka [sic!] hävdat att inget sent aborterat foster är livsdugligt. Gianna Jessens liv visar något annat. Hon föddes på en abortklinik i Los Angeles.” På så vis försöker man att undergräva mitt resonemang i SvD i måndags.

Men man väljer att över huvud taget inte skriva ut i artikeln att Gianna Jessen föddes i sjunde månaden och vägde drygt ett kilo vid förlossningen. Det är är fullständigt obegripligt att se vad det här har för relevans för svensk abortlagstiftning, som sätter en definitiv gräns för abort i den 22:a veckan.

Men jag är inte förvånad. Så här har tidningen Dagen agerat i den här frågan ända sedan det första larmet i tidningen Dagens Medicin. Man har fört en slarvig journalistik där man konsekvent har rört ihop reflektoriska livstecken med livsduglighet. Man drar sig tydligen inte för att vilseleda sina egna läsare? Det är en märklig hållning, och än besynnerligare ter den sig efter deras anekdot om Gianna Jessen.

Ingen har hävdat att ett barn som föds i sjunde månaden inte skulle vara livsdugligt. Genom att fortsätta gripa argument ur tomma luften bevisar tidningen Dagen mitt ursprungliga påstående: abortdebatten är en ickediskussion som skulle självdö om den inte fick ständig artificiell energi från landets abortmotståndare.

Mattias Irving