Seglora smedjas samarbete med Uppsala Missionskyrka fortsätter även i höst. Varje vecka publicerar vi en bibelmeditation som våra vänner i Uppsala formulerat. Denna veckas meditation utgår från Lukas 16:1-13 – om den ohederlige förvaltaren.

Någonstans finns en underliggande värdering där pengarnas makt har fått styra över omsorgen om välfärden och den andre. Finanskapitalets förvaltare har i många fall kunnat öka sin rikedom medan fattiga människor har blivit både fler och fattigare.

Om vi vill vara ljusets människor och vara lika konsekventa mot våra grundläggande värden som finanskapitalets förvaltare är mot sina värden så måste vi bryta med deras blinda tro på tillväxt mätt i pengar. Här står Guds rättvisa mot Mammons furstar och alternativet är att bygga en värld som lindrar svälten, stoppar klimatförändringen och låter en global återuppbyggnad av välfärden vara målet.

Läs mer här.