Förbundet Humanisterna har sedan flera år gett upphov till flera intensiva samhällsdebatter. Bland annat Seglora smedja har tidigare kritiserat förbundet för en uppskruvad retorik vid upprepade tillfällen. Därför är det glädjande att en av Humanisternas viktigaste samlingsplatser på nätet, Humanistbloggen, nu har skrivit flera artiklar om vikten av ett gott tonfall. Den som läst på bloggen tidigare vet att debatten ofta är låst och tidvis hätsk mellan enskilda kristna och humanistiska debattörer. Det gagnar knappast någondera sidan.

Samtalsklimatet på Internet är en fråga som ökat i betydelse sedan tragedin den 22 juli, som öppnade mångas ögon inför den världsbild som hatisk retorik generellt kan leda till. Vi har alla ett ansvar att visa respekt för den Andre, även när vi inte håller med henne i sak. Det är en lärdom för såväl kristna som sekulära. Seglora smedja uttrycker sina lyckönskningar till Humanistbloggen för detta initiativ, och hoppas på konstruktiv idédebatt i framtiden.