label_mideast_200x30

Tal på demonstrationen den 10 januari 2009 mot massakern i Gaza. Dror Feiler är ordförande för JIPF (Judar för Israelisk Palestinsk Fred ) www.jipf.nu och ordförande för EJJP (European Jews for a Just Peace) – www.ejjp.org

drorfeiler_municdror3small_w150Låt mig vara klar: Den som försvarar detta krig försvarar detta krigs brott.

Låt mig vara klar:
Den som predikar för detta krig och tror på att det är rätt att döda hundratals och lemlästa tusentals oskyldiga har ingen rätt att tala om humanitet och moral.

Låt mig vara klar:
Den som nu uppmuntrar politikerna och den Israeliska armén att fortsätta med detta krig eller låter bli att se till att det upphör kommer att tvingas att bära Kains märke i pannan efter kriget.

För oss människor för oss svenska medborgare är det av största vikt att politiker agerar på ett sådant sätt att internationell rättvisa och fred kan säkerställas i Mellanöstern. Sveriges folkvalda politiker bör därför konsekvent kräva att FN-resolutioner efterlevs och måste således göra allt som står i deras makt för att sätta stopp för Israels fortsatta och ständigt pågående kränkningar av palestiniernas nationella och mänskliga rättigheter.

Det nuvarande israeliska övergreppet på Gazas befolkning kräver extraordinära motåtgärder från det internationella samfundet.  Därför bör vi agera nu. På 40-talet valde Sverige att vända bort blicken från det som pågick i Europa, låt oss aldrig göra det igen.

I en situation i vilken USA stoppar alla verkningsfula resolutioner av FN säkerhetsråd mot Israels agerande och nu när även dem urvattnade resolutionerna ignoreras av Israel måste det internationella samfundet hitta andra vägar för att tvinga Israel att följa internationell rätt och respektera mänskliga rättigheter.

EU bör därför omedelbart suspendera associationsavtalet med Israel tills angreppen på Gaza upphör, tills FN:s resolutioner efterlevs och politiska vägar till lösningen av konflikten öppnas.

Sveriges militära och polisiära samarbete med Israel måste stoppas omedelbart. Sverige bör dessutom verka för att internationella fredsbevarande styrkor skickas till området, så att Israels illegitima angrepp på palestinierna samt den systematiska, ekonomiska och fysiska blockaden av Gaza, som Israel bedrivit under de senaste åren, stoppas.

Vi är glada att Socialdemokraterna är med oss i den här demonstrationen men jag hoppas att dem inte glömmer vad som sägs idag, och att det dem säger idag i opposition också kommer att gälla när de sitter i regeringsställning.

År 2005 har en stor koalition av NGOs startat en kampanj för Bojkott, avinvesteringar och sanktioner mot den Israeliska ockupationen, den så kallade BDS kampanjen.

Och för varje dag som Israel attack på Gaza pågår kommer fler organisationer och fler maniskor med i denna kampanj.

Så låt oss sätta fart i BDS kampanjen. Låt oss göra röster, Låt oss kräva av våra politiker BOJKOTT, AVINVESTERINGAR och SANKTIONER mot den Israeliska ockupationen.

Den som försvarar detta krig försvara detta krigs brott.

Vi vill inte än en gång höra från Israel att dem inte vill skada civilbefolkningen i Gaza.

Vi vill inte än en gång höra att misstag har begåtts

Vi vill inte än en gång höra bortförklaringar och tomma löften från Sverige, EU och det internationella samfundet.

Vi vill se Olmert, Barak och Livni på samma plats som vi såg Milosovic, i Haag, i den internationella domstolen för brott mot folkrätten.

 

Dror Feiler
Ordförande för JIPF (Judar för Israelisk Palestinsk Fred ) – www.jipf.nu
Ordförande för EJJP (European Jews for a Just Peace) – www.ejjp.org