Våldet mot kvinnor debatteras slarvigt

I samband med tioårsdagen för det tragiska mordet på Fadime har medierna på ett föredömligt sätt lyft fram den stora frågan om våldet mot kvinnor. Samtidigt har en allt tydligare kritik mejslats ut mot den så kallade ”kulturrelativismen”. Kulturrelativismens kritiker...

Spalde frias av Domkapitlet

Domkapitlet friar idag diakonen Annika Spalde, som är aktiv i det antimilitaristiska nätverket Ofog. Hennes aktioner för att nedrusta vapen och fästa uppmärksamheten kring svensk vapenexport har tidigare lett till flera fällande domar i straffrättsliga sammanhang....