Religionsdialog kräver praktiskt samarbete

Kenneth Ritzén, biträdande rektor på Kista Folkhögskola resonerar om religionsdialogens fallgropar och möjligheter i Sveriges Radios Människor och Tro apropå skolans nya utbildning med inriktning på praktiskt religiöst samarbete. Lyssna: Religionsdialogens...

Dags för kyrkligt presstöd?

Kyrkans Tidning vill ge ut en ny tidning vid namn Dagens Kyrka, men namnet är redan taget av en bloggportal. – Den domänen får de inte, skriver Gabriel Fjellander, en av portalens grundare på Twitter. Kyrkans Tidning har registrerat utgivningsbevis för namnet Dagens...