Finns den Andre?

I en avrundande reflektion om Mötet med den Andre skriver Seglora smedjas redaktör Mattias Irving om Åsnor, reklam och identiteter som krockar, och kommer med en djärv teori: Kanske finns inte egentligen den Andre? Professor Kajsa Ahlstrand höll en initierad...